1. 9. 2021 Zofija v medijih

Mladen Dolar: »Več kot je informacij, manj je vednosti.«

Mladen Dolar, eden najvidnejših in najbolj izpostavljenih slovenskih filozofov, je profesor in višji znanstveni sodelavec na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, gostuje pa tudi na drugih univerzah v ZDA in Evropi. Ob boku Slavoja Žižka in Alenke Zupančič je predstavnik tako imenovane »ljubljanske lacanovske šole«, ki je v začetku osemdesetih nastala v sklopu Društva za teoretsko psihoanalizo. Ukvarja se s psihoanalizo, zlasti lacanovsko, sodobno francosko filozofijo, nemškim idealizmom in teorijo umetnosti. Javnost ga pozna kot plodovitega publicista s številnimi prispevki za akademske revije in zbornike, angažiranega intelektualca in seveda profesorja, ki je miselno formiral številne generacije študentov. Ob knjigah v slovenščini njegova dela v številnih prevodih odmevajo tudi v tujini. Za Dialoge smo se z njim pogovarjali o vprašanjih vloge in pomena filozofije v družbi in drugih sorodnih temah, ki jih poglobljeno odpiramo v tej številki revije.

Pogovor v celoti (PDF)