O nas

Društvo za razvoj humanistike smo mariborska oziroma ptujska civilno-družbena iniciativa, ustanovljena jeseni leta 1996, ki je nastala v želji in tudi zaradi potrebe po vnašanju humanistične misli in širjenju njenega prostora umestitve v mariborski okoliš, še zlasti pa animiranju družboslovne in filozofske srenje v Mariboru. V marcu leta 2001 se je naša “iniciativa s humanistično vizijo” ustanovila v društvo, ki je imelo na začetku polno ime “Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike” (Zofijini ljubimci (tj. ljubitelji modrosti; gr. sophia – modrost)). Delovanje društva izhaja iz naslednjih spoznanj o stanju stvari v Mariboru in okolici:

– mariborska univerza ima šibko humanistično in filozofsko tradicijo, enako pa velja tudi za mesto Maribor: na njej in znotraj mesta pogrešamo teoretsko in kritiško kulturo, kakor tudi živahnejše odgovorno intelektualno življenje v celoti;

– mariborski okoliš je bil zaradi različnih zgodovinskih in družbenih razlogov, posebno še industrializacije v času socializma in z njo povezane defenzivnosti inteligence vedno toliko bolj izpostavljen različnim ideologijam in prepuščen mentalni stihiji;

– brezbrižnost javnosti in kritičnih posameznikov je omogočila in še omogoča odsotnost prostora intelektualnega in s humanističnimi ideali prežetega življenja tako v Mariboru kot v širši okolici na eni strani kot tudi tradicije družbenega aktivizma in kritičnega intelektualizma na drugi, prav tako pa je recimo zanjo povod tudi propad (zaradi finančnih malverzacij) edinega kritičnega študentskega in intelektualnega časopisa v mestu, Katedre, kar je onemogočilo kakršnokoli kritično-refleksijsko študentsko produkcijo in vneslo v Maribor napačno prepričanje o preživetosti tovrstnih pogledov.

V Društvu za razvoj humanistike zato svoje moči usmerjamo natanko v omenjene tri pomanjkljivosti: po svojih močeh prispevati k razvoju humanistike in njenim odličnim pridobitvam, še zlasti kritični in argumentativni analizi dogodkov, opozarjanju na ideologeme in stihijskost, ki spričo odsotnosti refleksije eksplicitno ali implicitno prevladujejo v ideoloških in idejnih sferah, hkrati pa dajati možnost aktivnega pisanja in družbene refleksije študentom oziroma zainteresirani širši javnosti.

Dejavnosti društva vključujejo tri stalnice: cikluse javnih predavanj in okroglih miz v mestu z eminentnimi predavatelji iz področja humanistike (trenutna prizorišča: MKC (Kulturni inkubator, Galerija Media Nox), Kibla, Pekarna, Filozofska fakulteta v Mariboru, Tretja gimnazija v Mariboru, Gimnazija Ptuj in Gimnazija Ravne na Koroškem), izvedbo oddaj in prispevkov na radiu MARŠ (95.9 Mhz, 90.8 Mhz CATV) in kritične prispevke v drugih medijih, občasno pa tudi enkratne druge dejavnosti, povezane s promocijo kritične misli in družbenega angažmaja.

Internetna stran Društva za razvoj humanistike ima plemenito poslanstvo – osveščanje javnosti na področju humanistike in filozofije ter posredovanje tehtne pisane besede. V društvu uporabljamo stran kot medij za objavo naših razmišljanj, pa tudi za obveščanje o delovanju društva in nam sorodnih organizacij. Upamo, da vam bo brskanje po naši strani v uk in užitek.

Našo spletno stran najdete na domeni http://zofijini.net/. Še vedno pa je aktivna tudi naša stara spletna stran na domeni http://arhiv.zofijini.net/zofijini.org/, ki pa je od marca 2013 ne posodabljamo več.

Navodila za uporabo spletne strani zofijini.net

Vsi prispevki na naši spletni strani, ki so podpisani kolektivno kot Zofijini ljubimci, so objavljeni pod licenco Creative Commons (Priznanje avtorstva – Nekomercialno – Deljenje pod enakimi pogoji 2,5 Slovenija http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/).

Za tiste prispevke, pod katere je podpisan avtor ali naveden kateri drugi vir, je licenca dela zadeva navedenega avtorja oziroma vira.

Okrožnica

V društvu približno enkrat na mesec preko e-pošte na izbrane naslove posredujemo okrožnico, v kateri informiramo o aktualnih vsebinah na naši spletni strani, na blogih, obveščamo vas o vabilih in posredujemo različne druge informacije s področja humanistike, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale.

Če okrožnice še ne prejemate pa bi si to želeli, se nanjo lahko prijavite. Za prijavo lahko uporabite obrazec, ki ga najdete tudi na naslovni strani spletne strani zofijini.net: Klikni za prijavo na E-novice

Za pošiljanje okrožnice uporabljamo spletno platformo MailChimp, ki je zavezana k skladnosti z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ki za nas upravlja s posredovanimi podatki. Vaši osebni podatki so tako varovani v skladu z zakonodajo in dovoljenji, ki ste nam jih s prijavo podelili.

Veseli bomo vaših komentarjev in nasvetov kako okrožnico še izboljšati, kot tudi drugih morebitnih odzivov!

Društvo za razvoj humanistike na Wikipediji

STATUT društva Društva za razvoj humanistike

Pristopna izjava (doc.)

Izjavo izpolnite, podpišite in pošljite na poštni naslov našega društva, jo osebno prinesite v pisarno v času uradnih ur ali na katero od naših prireditev.

Logotip

Podatki za morebitna nakazila:

Davčna št.: 77125274
Davčni zavezanec: NE
Matična št.: 1590367
TRR: SI56 04173-0000671628, NKB Maribor