9. 10. 2008 Predavanje

»Sodobna ideologija potrošništva: ekonomski, politični in kulturni aspekti«

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na prvo jesensko predavanje Zofijinih. Pod naslovom »Sodobna ideologija potrošništva: ekonomski, politični in kulturni aspekti« bo predaval antropolog Dr. Hajrudin Hromadžić. Predavanje bo potekalo v četrtek, 9. oktobra 2008, s pričetkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju v Mariboru (Koroška cesta 18).

V predavanju se bomo posvetili fenomenu potrošništva, ne samo kot življenjsko stilski kategoriji v kontekstu postmoderne družbe, temveč tudi kot ideološkemu mehanizmu, ki se kot takšen poudarjeno artikulira v času neoliberalnega kapitalizma in tako imenovane postindustrijske družbe. Vprašanja, ki se jih bomo dotaknili znotraj tako široko zastavljenega izhodišča, so: socialni, kulturni, politični in ekonomski aspekti potrošništva v kontekstu postsocialističnih, tako imenovanih tranzicijskih družb; pomen in vloga nakupovalnih centrov kot teritorijev za realizacijo potrošniških fantazij, praks in ritualov nakupovanja; ter premislek o dometih sodobnih antipotrošniških strategij znotraj tako imenovanih antiglobalizacijskih gibanj. Za konec se bomo dotaknili tudi vprašanja o perspektivah in poteh razvoja sodobne potrošniške družbe.

Dr. Hajrudin Hromadžić je docent za predmetno področje Medijskih študij. Je sodelavec Institutum Studiorum Humanitatisa (ISH), Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, Filozofske fakultete na zagrebški Univerzi – Oddelka za sociologijo ter Filozofske fakultete reške Univerze – Oddelka za kulturne študije. Doc. dr. Hromadžić je avtor več deset izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja medijskih in kulturnih študij. Pri založbi Jesenski in Turk iz Zagreba je pred izidom njegova knjiga »Konzumerizam: potreba, životni stil, ideologija« (Potrošništvo: potreba, življenjski stil, ideologija).

Dodatne informacije:

www.zofijini.net
www.mkc.si
Letak (PDF)

Napotila:

Konzumerizam kao oblik postsocijalističkog tranzicijskog imaginarija, Zeničke sveske,

http://www.zesveske.ba/05_07/0507_3_3.htm

Bolonjski konj, 1. del, H-alter,

http://www.h-alter.org/tekst/bolonjski-konj---1.-dio/3936#hot

Bolonjski konj, 2. del, H-alter,

http://www.h-alter.org/tekst/bolonjski-konj---2.-dio/4021#hot

Slučaj happy slapping. Nasilje i nove medijske tehnologije, Puls demokratije, http://www.pulsdemokratije.net/index.php?id=865&l=bs

Društvo znanja: o čemu je zapravo riječ, 1. del, H-alter,

http://www.h-alter.org/tekst/'drustvo-znanja':-o-cemu-je-zapravo-rijec-%E2%80%93-prvi-dio/7514#hot

Društvo znanja: o čemu je zapravo riječ, 2. del, H-alter,

http://www.h-alter.org/tekst/'drustvo-znanja':-o-cemu-je-zapravo-rijec-%E2%80%93-drugi-dio/7590#hot

Između dva života. Perspektive virtualizirane medijske publike, Puls demokratije,

http://www.pulsdemokratije.net/index.php?id=438&l=bs

Hypertextual Coauthor in the Age of Neo-Liberal Consumerism, ART–e–FACT, Strategies of Resistance, http://artefact.mi2.hr/_a03/lang_en/theory_hromadzic_en.htm