22. 12. 2004 Zofijina bodica

Policijska vaja v logiki

“Na uho nam je prišla govorica, da je policija v skrbi za večjo varnost v prometu v petek zvečer (17.12) organizirala posebno akcijo. Ob tem bi radi podali kratko refleksijo. Dolžnost vsakega poštenega državljana, kar se tiče njegovega odnosa s policijo, je bržkone ta, da z organi, ki zagotavljajo njegovo varnost, sodeluje v čim večji meri. Pravtako pa je najbrž njegova dolžnost in pravica to, da opozori na morebitne nepravilnosti, ki bi jih lahko zaznal pri delovanju takšnega organa, ki se zaradi morda nehote nepremišljenega ravnanja lahko spremeni v močno represivno institucijo. Kolikor smo slišali, je policija v petek 17.12. želela izvesti akcijo poostrenega nadzorovanja prometa, pri čemer pa si je zadala cilj oziroma normo odvzeti 1000 vozniških dovoljenj. Pri tem je moteče tole: vozniško dovoljenje lahko nekomu odvzameš najbrž šele takrat, ko povsem jasno in nedvoumno dokažeš, da je voznik storil prekršek, ki predvideva takšno kazen. Če torej želiš odvzeti 1000 vozniških dovoljenj, potrebuješ 1000 prekrškov, ki pa jih, na žalost, ne moreš predvideti vnaprej. Kako se lahko potem vnaprej odločiš, da jih boš toliko odvzel, če pa ne moreš vedeti, ali se bo toliko prekrškov sploh zgodilo. Odgovora na to zagonetno vprašanje sta dva, ki pa sta zastrašujoča:

(1) na podlagi zelo gotovega predvidevanja veš, da se prekrški vsakodnevno dogajajo v veliki meri, pa jih preprosto ne sankcioniraš, dokler se za to ne odločiš;

(2) na vsak način skušaš najti toliko in toliko prekrškov, četudi morda sploh ne obstajajo.

Oba odgovora se po našem globokem prepričanju ne moreta ali se vsaj ne bi smela skladati z doktrino delovanja policije v demokratični državi. Zato upamo, da je ta informacija zgolj in edinole govorica – saj tudi če je lapsus, za policijo še zmerom ni dopusten.”