Sonja Merljak

8. 1. 2018

Knjige sveta in zakaj jih je treba brati

»Všeč mi je, če imajo velike črke, če so zanimive in če imajo zaplet,« pove ta mala, ko jo vprašam, kaj ji je všeč pri knjigah. A potem tudi svoje najljubše, trenutno je to Pošastna varuška, ne vzame v roke. Kdaj jo boš prebrala, jo vprašam? »Enkrat.« Ko sem bila otrok, sem vse...
več
9. 12. 2013

»Kjer je moč, denar, privilegiji, so tudi psihopati«

Vsak človek ima v sebi zametke psihopatije. Od genov in okolja je odvisno, ali se bodo razvili v motnjo, pravi mag. Dušan Nolimal, specialist socialne medicine na Inštitutu za varovanje zdravja. Slehernik predvideva, da bo na psihopate naletel med kriminalci v zaporu, a empirične raziskave v tujini kažejo, da...
več