9. 12. 2013

»Kjer je moč, denar, privilegiji, so tudi psihopati«

Vsak človek ima v sebi zametke psihopatije. Od genov in okolja je odvisno, ali se bodo razvili v motnjo, pravi mag. Dušan Nolimal, specialist socialne medicine na Inštitutu za varovanje zdravja. Slehernik predvideva, da bo na psihopate naletel med kriminalci v zaporu, a empirične raziskave v tujini kažejo, da ima psihopatske motnje tudi del ljudi na vodstvenih položajih v podjetjih in politiki.