Lenart Škof

19. 1. 2014

Tehnološki človek ali o krizi znanosti

Avtor:
Prevlada paradigme dobička: Poveličevanje tehnologije se kaže v opustošenju narave in človeka. Poleg spora med javnim sektorjem in gospodarstvom, sedanji čas krize in varčevanja najbolj zaznamuje spor med znanostjo in tehniko. V tej dihotomiji se pod okriljem nove, s strani evropskih direktiv vsiljene paradigme »razvoja« in »znanja« poveličuje ekonomske...
več
17. 11. 2009 Okrogla miza

»Katerega spola je filozofija?«

V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom bomo v torek, 17. novembra 2009, ob 11. uri v Cankarjevem domu v dvorani M1 obeležili Unescov Svetovni dan filozofije pod naslovom: »Katerega spola je filozofija?« »Izvedba Unescove medresorske strategije na podro­čju filozofije se bo opirala na...
več