19. 1. 2014

Tehnološki človek ali o krizi znanosti

Avtor:

Prevlada paradigme dobička: Poveličevanje tehnologije se kaže v opustošenju narave in človeka. Poleg spora med javnim sektorjem in gospodarstvom, sedanji čas krize in varčevanja najbolj zaznamuje spor med znanostjo in tehniko. V tej dihotomiji se pod okriljem nove, s strani evropskih direktiv vsiljene paradigme »razvoja« in »znanja« poveličuje ekonomske učinke znanstvenega delovanja s spremljajočo maksimo tehnološkega razvoja, pri čemer se radikalno potiska v ozadje različne načine znanstvenega (humanističnega, družboslovnega in naravoslovnega) in umetnostnega udejstvovanja.