9. 9. 2022 Zofija v medijih

Sodobni slovenski dokumentarni film

Uvod v temo

Dokumentarni film se je v zadnjem desetletju povzpel med filmske žanre, ki žanjejo največ zanimanja. Deloma je to povezano z njegovo dostopnostjo, novimi tehnologijami, ki nam omogočajo, da precej poceni in hitro produciramo ter distribuiramo gibajoče se podobe, hkrati pa ima dokumentarni film tudi to prednost, da je v svoji definiciji izjemno, včasih že kar neujemljivo širok. V tem tematskem sklopu sva s sourednikom Maticem Majcnom želela dokumentarnemu filmu posvetiti pozornost, ki si jo glede na svojo naraščajočo popularnost zasluži. V prvi vrsti sva želela preveriti, v kakšni kondiciji je danes slovenski dokumentarni film. Zanimali so naju različni vidiki produkcije dokumentarnih filmov, kako pri nas na tem področju poteka izobraževanje, katere teme izbirajo avtorji in zakaj, zagate pri financiranju in distribuciji tovrstnih filmov ter nenazadnje tudi njihov učinek na gledalce, ki jim je namenjen. Zanimal naju je tudi dokumentarni film kot forma. Kako se estetika in forma dokumentarnega filma dandanes prilagaja novim tehnologijam, zahtevam publike ter zahtevam distributerjev video vsebin. Zakaj torej danes sploh ustvarjati dokumentarne filme? Kakšen je v poplavi video vsebin njihov namen in potencial? Posebno pozornost sva želela posvetiti distribuciji dokumentarnega filma, zanimalo naju je prikazovanje na televiziji ali preko spletnih platform in seveda na festivalih, ki so v zadnjih letih tudi pri nas postali številčnejši. Prav tako naju je zanimala komunikacijska moč sodobnega dokumentarnega filma, kritiška percepcija in njeno pomanjkanje. Slovenski dokumentarni film se morda v tem pogledu spopada še s kakšnim problemom več kot v nekaterih drugih kulturnih okoljih.

Nadaljevanje na: https://aristej.weingerl.com/uploads/dialogi_7_8_2022_uvodnik_0b82684e76.pdf?updated_at=2022-12-13T12:05:40.977Z