20. 5. 2008 Predavanje

»O slovenskem nacionalizmu in državotvornosti«

Avtor:

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na novo predavanje iz cikla o nacionalizmu. Pod naslovom »O slovenskem nacionalizmu in državotvornosti« bo predaval filozof dr. Boris Vezjak. Predavanje bo potekalo v torek, 20. maja 2008, s pričetkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju v Mariboru.

Porast nacionalizma ne smemo in ne moremo meriti le z eksplicitnimi kriteriji, ki so jasno prepoznavni v obliki poudarjanja večvrednosti in pomena lastnega naroda ali države, preferiranja nacionalnega pred političnim, temveč tudi z implicitnimi subtilnejšimi orodji. Po letu 2004 je slovenska politika zabredla v nacionalistično obarvane vode, kar se ne kaže le v rasti priljubljenosti nekaterih političnih strank ali društev ter ustreznih ravnanjih, temveč tudi v implicitni ideološki nomenklaturi oblasti, ki poudarja svojo nacionalno samozavest, sproščenost, svoje posebno mesto v skupini držav (»svetilništvo«) in našo »najboljšost«. Del te ideologije, dodatno inspiriran z intelektualističnimi in državniškimi ambicijami iz kroga Nove revije, se manifestira v nepričakovano široki rabi skupine patriotsko obarvanih vrednot, med katerimi se je znašla tudi državotvornost – ta ne učinkuje več kot še en narodnostni atribut, temveč prinaša s seboj predvsem nov politično-ideološki naboj izključevanja: kdor ni državotvoren, ta ne podpira te vlade, ta ni »naš«.

Dr. Boris Vezjak je docent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru, kjer tudi predava. Je avtor naslednjih prevodov in knjig: »Platon: Harmid« (1994), »Platon: Fileb« (2000), »Platon: Parmenid« (2001), »Kako so močno dihali: komentarji in kronologija k primeru Petek« (2005), »Sproščena ideologija Slovencev: o političnih implikacijah filozofema sproščenost« (2007) in »Zmote in napake v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu« (2007, skupaj z Janezom Bregantom).

V ciklu predavanj o nacionalizmu v mesecu maju sledijo predavanja dr. Vesne V. Godine »Antropologija in nacionalizem« (v četrtek 22.5.) in Aleša Bučarja »Politične stranke, mladi in nacionalizem« (v ponedeljek 26.5.). Podrobnejše informacije o teh predavanjih še sledijo.