25. 2. 2009 Okrogla miza

Mladi in politika

»Politična participacija je participacija v procesu vladanja in priložnost za politično participacijo je v bistvu priložnost za večino zasebnikov, da so udeleženi v procesu, s katerim se izbirajo politični voditelji ter oblikujejo in uresničujejo vladne politike«

Brezovšek Marjan

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z Zavodom za kulturo dialoga (ZIP) in Zavodom Pekarna – magdalenske mreže, MISC Infopeka prirejajo in vabijo na debato o politični participaciji mladih, ki bo potekala v sredo, 25. februarja 2009, s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani Gustaf (Zavod Pekarna).

Gostje debate bodo mag. Mitja Sardoč in Eva Klemenčič iz Pedagoškega inštituta v Ljubljani ter Andrej Kirbiš iz Filozofske fakultete v Mariboru. Debato bo povezoval študent filozofije in mladi debater Miha Andrić.

Zavod za kulturo dialoga v začetku letošnjega leta po Sloveniji organizira serijo pogovorov na temo »Voliti ali ne voliti«, preko katerih skuša skozi racionalni diskurz med mladimi odpreti razpravo o odnosu državljana – volivca do volitev in demokratičnega procesa. Trenutno smo namreč priča trendu apatije ljudi, še posebej mladih, do politike, ki je večinoma pospremljena s cinično mislijo, da politikom ne gre zaupati ter, da je politika nekaj kar se mladih sploh ne tiče. Vse to se kaže v nizki volilni udeležbi in nezainteresiranosti mladih za kakršnokoli politično participacijo. In prav zato, se nam zdi pomembno odpirati razprave na to temo in se dotakniti vprašanj in problemov splošne politične participacije (predvsem mladih), učinkov te participacije in vloge javnih razprav in politične zavednosti v demokratičnem procesu.

V ozadju problematike volitev je veliko širša zagata s politično participacijo, ki se še zdaleč ne zaključi pri oddaji glasu na volitvah. Na teh razpravah se v odprtem pogovoru s strokovnjaki, politiki, predstavniki nevladnih organizacij, mladimi in ostalimi zainteresiranimi, vprašujemo ali je človek etično zavezan k temu, da izpolnjuje vlogo demokratičnega subjekta in ali to nujno implicira zgolj udeležbo na volitvah ali zahteva tudi kritičen pogled na svet in zavzemanje argumentiranega stališča. Koliko je sploh smiselna udeležba na volitvah? Premisliti je potrebno ali je oblast res posledica volitev, ali pa so rezultati volitev posledica oblasti. Drugi pomemben premislek je, ali se politika res še vedno odvija na nivoju volitev; torej ali je politika še vedno zgolj stvar politikov in koliko ter kako na to vplivajo multinacionalke, kapital, nevladni akterji in podobno. Se morda prava politika danes odvija izven politike? Kaj v demokratičnem procesu sploh pomeni politična participacija in kako se udejanja v praksi? Kako politično aktivni so mladi in zakaj? Koliko pozornosti posvečamo vzgoji za politično aktivnost v šoli in kako za to skrbijo starši? Odgovori na ta in podobna vprašanja lahko pomembno vplivajo na dojemanje demokratične ureditve danes – smo mar bližje demokratičnemu idealu kot kdaj v preteklosti ali se od njega oddaljujemo?

Nekaj utrinkov:

Fotografije: Gwenny