24. 11. 2004 Predavanje

»Razlogi za laično šolo«

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, prirejajo in vabijo na predavanje dr. Zdenka Kodelje z naslovom »Razlogi za laično šolo«, ki se bo odvijalo v sredo, 24. novembra 2004, s pričetkom ob 18.00 uri v Galeriji Media Nox v Židovski ulici 12 v Mariboru.

Laična šola je šola, ki udejanja načelo ločitve cerkve in države. Prvotno je pomenila zgolj od cerkve neodvisno šolo. Toda pomenski obseg se vse bolj širi in tako začenja laična šola vse bolj pomeniti svetovnonazorsko nevtralno šolo, to je šolo, ki ni pod monopolnim vplivom niti cerkva niti političnih strank niti kakšne posebne ideologije. Laična šola je šola, ki je lahko sprejemljiva za vse otroke in starše ne glede na njihova religiozna ali filozofska prepričanja, saj ne vsiljuje nobenega svetovnega nazora, nudi pa znanja na podlagi katerih se vsakdo lahko bolj svobodno odloča o tem, ali bo nek svetovni nazor sprejel za svojega ali ne. Zato verouk ali konfesionalni pouk določene religije ne sodi v laično šolo. Je pa z načeli laične šole kompatibilen nekonfesionalni pouk o religijah. Prav tako v laično šolo ne sodijo vrednote, ki so sprejemljive le za nekatere (pa naj bodo le-ti še tako številčni), temveč zgolj tiste, ki so lahko skupne vsem (npr. človekove pravice, tolerantnost, solidarnost itd), ne glede na njihova religiozna ali filozofska prepričanja.

Dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik, je raziskovalec in vodja Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Doslej je objavil veliko člankov in dve knjigi, »Laična šola« (Mladinska knjiga 1995) je leta 2002 (dopolnjena s predgovorom in dodanim poglavjem) izšla v srbskem prevodu. V zimskem semestru leta 2001 je bil gostujoči znanstvenik (Visiting Scholar) na St. Edmund’s College, University of Cambridge. Je član uredniških odborov dveh mednarodnih revij (Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie; Theory and Research in Education), poklicnih združenj (Philosophy of Education Society of Great Britain; International Network of Philosophers of Education) in eden od koordinatorjev sekcije za filozofijo vzgoje pri European Educational Research Association. Je tudi član kurikularne komisije za Verstva in etiko.