20. 11. 2004 Zofija v medijih, Zofijina bodica

Kako je 15 velikih iz Foruma 21 skupaj zmoglo 10 jurjev

(informacija za javnost)

V društvu Zofijini ljubimci smo se odločili razpisati natečaj za najboljši filozofski esej o solidarnosti v luči prihodnosti Slovenije, a žal iz tega projekta ne bo nič. Z njim bi se naslovili na slovenske srednješolce, ki obiskujejo predmet filozofija ali se pripravljajo na maturo iz nje, ob večjih zbranih sredstvih pa bi ga razpisali tudi širše. Naše aktivnosti so namreč povezane s promocijo filozofije in kritičnega načina mišljenja, v socialni filozofiji pa se večkrat srečujemo z vprašanji družbene pravičnosti, solidarnosti, subsidiarnosti. Solidarnost pomeni načine političnega in gospodarskega (ne)urejanja države, uveljavljanja principa pravičnosti med njimi, sledenja moralnim načelom in nenazadnje vzgojo ljudi v pravične in solidarne osebe. Vprašanje solidarnosti ima torej filozofske, moralne, politične in edukativne implikacije.

V ta namen smo sestavili ocenjevalno komisijo v sestavi dr. Friderik Klampfer, dr. Janez Bregant in dr. Boris Vezjak. Esej bi moral biti dolg okoli 5 strani, za motivacijo pa smo si zamislili, da bi najboljšega nagradili. Zaprošali smo za 50.000 tolarjev ali kakršenkoli znesek. Dolgo časa smo razmišljali, kako dobiti sponzorja. Eden redkih političnih akterjev v Sloveniji zadnje čase, ki je javno spregovoril o svojih solidarnostnih načelih, je Forum 21. Ker gre za karseda uspešne predstavnike gospodarstva, ki so se v njem zbrali, smo se odločili obrniti na njih. Tako smo sponzorsko prošnjo naslovili ločeno na 15 posameznikov, večinoma ustanovnih članov Foruma 21 in povečini direktorjev največjih gospodarskih podjetij. Nanje smo se naslovili kot na člane Foruma 21. Naše prošnje so prejeli g. Milan Kučan (predsednik Foruma 21), g. Zoran Jankovič (Mercator), g. Bruno Korelič (Luka Koper), g. Herman Rigelnik (Avtocommerce), g. Janez Pergar (Kompas), g. Črt Mesarič (Nova KBM), g. Miloš Kovačič (Krka), g. Bine Kordež (Merkur), g. Janez Lotrič (Petrol), g. Tone Turnšek (Pivovarna Laško), ga. Romana Pajenk (Probanka), g. Sandi Češko (Studio Moderna), g. Roman Glaser (Perutnina Ptuj), g. Janez Škrabec (Riko), g. Janez Bohorič (Sava).

Prejeli so jih še pred volitvami, v začetku meseca oktobra. Dvomimo, da bi v prihodnjih tednih prejeli še kakšen odgovor. Do danes, 5. novembra, smo skupno prejeli nekaj negativnih odgovorov, iz Kompasa pa so nam sporočili, da za našo aktivnost namenjajo 10 tisočakov!

Drugače povedano, podjetja, delniške družbe, banke itd., kot so Mercator, Luka Koper, Avtocommerce, Kompas, Nova KBM, Krka, Merkur, Petrol, Pivovarna Laško, Probanka, Studio Moderna, Perutnina Ptuj, Riko in Sava, so za promocijo razmišljanja o solidarnosti namenila skupno 10 jurjev! (Mimogrede, od sponzorskih prošenj, poslanih podjetjem, v našem društvu po osemletnem prizadevanju (!) za svoje projekte nismo prejeli še niti tolarja!) Negativne odgovore, češ da imajo na razpolago »omejena sredstva« (najpogostejši odgovor), smo prejeli iz Petrola, Probanke, Mercatorja in Perutnine Ptuj. Od preostalih naslovnikov nismo prejeli niti odgovora.

Kot predsednik društva Zofijini ljubimci, ki je odgovoren za poslovanje in dobrobit društva, se tako sprašujem:

1. Mar ni paradoksalno, da celo tema solidarnosti med podjetniškimi moguli ne vzbudi toliko zanimanja, da bi »solidarnostno« podprli izvedbo projekta, vrednega nekaj deset tisočakov?

2. Kako iskreno je v resnici prizadevanje Foruma 21 za »socialno stabilno, solidarno in notranje povezano družbo, za pravno in socialno varnost, krepitev nacionalne identitete«, kot je bilo zapisano po ustanovnem sestanku, v danem kontekstu?

3. Forum 21 je društvo, to pa smo tudi Zofijini ljubimci. Četudi se ne moremo primerjati z »velikimi«, bi pričakovali nekaj posluha za civilnodružbene iniciative tudi po liniji sorodnosti in pomena aktivnosti društev v slovenskem prostoru.

4. Vprašanje za medije: glede na dejstvo, da se je obstoj Foruma 21 do skrajnosti fantomiziral, medtem ko glede svojih konkretnih dejanj to društvo ne more kaj posebnega pokazati, se sprašujem: mar se s tem medijsko ne diskriminira drugih segmentov civilne družbe zgolj na podlagi predpostavke o finančnih vplivih in kapitalski moči?

Za društvo Zofijini ljubimci,
Boris Vezjak, predsednik