Ulrich Beck

23. 1. 2017

»Družba tveganja«, 1986

Avtor:
»Medtem ko utopija enakosti vsebuje celo vrsto vsebinsko pozitivnih ciljev družbenih sprememb, ostaja utopija varnosti zna­čilno negativna in defenzivna: tu v osnovi ne gre več za to, da bi do­segli nekaj »dobrega«, temveč samo še za to, da bi preprečili najhujše. Sanje razredne družbe so: vsi hočejo in bi...
več