Andraž Teršek

15. 5. 2017

Kaj je ostalo od filozofije in teorije svobode izražanja v postfaktični družbi – laži?

Brez svobodne komunikacije ne more biti pristne in vsebinsko kakovostne demokracije. Svobodne komunikacije pa ne more biti brez svobodnih časopisov in medijev. Kaj je danes sploh še mišljeno s tem? Če je s tem sploh še karkoli mišljeno? Če se to vprašanje in ta teza sploh še mislita?
več
9. 6. 2014

Državljanstvo je odgovornost (2013)

» Tako se z ubijalskim tržnim virusom ustvarja družbeno zombijevstvo. V določenem oziru pomeni celo zanikanje človečnosti. Ne zdi se samo, da ta politika skozi prizmo znanja in izobraževanja vodi to družbo v mrak. Ne zdi se samo, da si očitno in močno prizadeva za ustvarjenje družbe nevednosti, neznanja...
več
29. 12. 2013

Poti do legitimnosti

Legitimnost je izmuzljiv pojem.* Mnogi teoretiki ga označujejo kot nadvse kontroverzen (pravni, politični, filozofski) koncept. V pravoslovju je sprožil celo nekaj malih »teoretičnih vojn«. Vprašanje »o legitimnosti« je predvsem vprašanje »o upravičenosti« ali »o sprejemljivosti«: na primer vsakokratne politične oblasti, oblastnih institucij, organizacije in delovanja političnega sistema, pravnega reda...
več
19. 8. 2013

Državljanstvo je odgovornost

Andraž Teršek je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem za prihodnje študijsko leto napovedal nov predmet Vzgoja za kritično državljansko držo. Pred dnevi je na to temo v Kopru izvedel poletni študijski forum, na katerem je preizkusil nekatere ideje, ki so se tudi z njegovimi prispevki kalile skozi vstajniško...
več