6. 10. 2014 Cenzurirano

Ustavimo škodljive trgovinske sporazume TTIP, CETA in TiSA!

Koalicija proti tajnim sporazumom, ki jo sestavljajo: Protestival,  Združena levica: DSD, IDS, TRS in 4. skupina – civilnodružbena gibanja ter posamezniki, SKO (Skupina kazenska ovadba), Umanotera, Piratska stranka Slovenije, Iskra, Gibanje 29. oktober, Solidarnost, Alpe Adria Green, Greenpece, Focus, Eko krog, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (seznam se dopolnjuje!) se pridružuje združeni vseevropski akciji zoper tajne čezatlantske trgovinske sporazume TTIP, CETA in TiSA, ki bo v soboto, 11. oktobra 2014.

Pod geslom »Obveščamo! Protestiramo! Zahtevamo!« bomo protestniki v soboto, 11. oktobra ob 10. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani javnost najprej seznanili s potekom in vsebino pogajanj za sklenitev trgovinskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA. Ob 11. uri bo povorka krenila k predstavništvu Evropske komisije na Bregu, kjer bomo prebrali protestne izjave in komisijo pozvali k opustitvi škodljivih tajnih pogajanj. Shod bo zaključen predvidoma ob 13. uri s predstavitvijo zahtev do naših izvoljenih političnih predstavnikov, ki jih bomo prebrali pred Vlado in Državnim zborom RS.

Obveščamo! Razkritje posameznih delov  tajnih trgovinskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA  je pokazalo, da so razlogi za skrivanje upravičeni. Sporazumi, ki nastajajo z enim samim namenom, odstraniti ovire, ki jih predstavljajo zakonodaje posameznih držav za nemoteno delovanje korporacij, namreč ambiciozno posegajo v pravni red držav podpisnic in ga podrejajo interesom korporacij. Vnašajo celo paralelni zasebni sodni sistem, po katerem bodo korporacije smele neovirano preganjati države, kadar bodo presodile, da je bila kršena njihova pravica do zaslužka! Vnašajo prilagoditev evropskih zakonodaj ameriški in kanadski (npr. glede gensko spremenjene hrane, uporabe pesticidov, zaščite okolja, delavskih pravic..). Vnašajo privatizacijo javnih storitev (zdravstvo, izobraževanje, sociala, komunala..) in dobrin (voda) ter s tem posegajo v temeljne človekove pravice. Tam, kjer si evropska civilnodružbena gibanja prizadevajo za zvišanje standardov zaščite državljanov in potrošnikov, jih nasprotno ti sporazumi nižajo! Vlade se bodo tako pri uzakonjanju nižjih standardov lahko sklicevale na podpisane sporazume in visoke stroške morebitnih tožb.

Protestiramo! S shodom bomo izrazili nasprotovanje sporazumom, ki se sklepajo v tajnosti in korporacije postavljajo nad človeka in okolje. Opozorili bomo, da ne pristajamo na sporazume, ki vodijo v deregulacijo zakonodaje, ki varuje javni interes in na zniževanje zakonodajnih standardov v prehrani, varovanju potrošnikov in okolja ter zmanjševanju socialnih pravic. Predvsem pa bomo jasno in glasno sporočili, da ne pristajamo na sporazume, ki vključujejo mehanizem za reševanje sporov med investitorjem in državo (ISDS), ki korporacijam omogoča tožbo držav.

Zahtevamo! da Vlada Republike Slovenije skladno z zavezami v koalicijski pogodbi v pogajanja vključi civilno družbo in opravi široko javno razpravo, ki bo vključevala vse deležnike (in ne zgolj gospodarstva) v oblikovanje uradnih stališč RS do teh sporazumov. Netransparentna in izključujoča pogajanja kršijo vsa načela demokratičnosti in onemogočajo oblikovanje širšega družbenega soglasja o nadaljnji liberalizaciji mednarodne trgovine. Zahtevamo odstop od vsakih pogajanj, ki vodijo v deregulacijo zakonodaje namenjene varovanju javnega interesa in posegajo v zakonodajno avtonomijo države.

Od ponedeljka 6. 10. do vključno petka 10. 10. 2014 od 14. do 20. ure bo na Prešernovem trgu stojnica Koalicije proti tajnim sporazumom. Vabljeni vsi, ki želite o sporazumih izvedeti več.

Koalicija proti tajnim sporazumom!
Za človeka!

Ljubljana, 5. oktober 2014

Kontakt in informacije:
https://www.facebook.com/events/388753461282237/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/sl/
http://ttip2014.eu/event/event/o11doa.html

Oznake: