22. 3. 2005 Predavanje

»Resnica (o) ljubezni«

Avtor:

heartZofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, prirejajo in vabijo na predavanje filozofa Jana Princla z naslovom »Resnica (o) ljubezni«, ki se bo odvijalo v torek, 22. marca 2005, s pričetkom ob 18.00 uri v Galeriji Media Nox v Židovski ulici 12 v Mariboru.

Predavanje bo ponudilo dedukcijo temeljnih obeležij ljubezni preko določitve pogojev njene znanstvene obravnave. Osnovni vprašanji, ki jima Princl v predavanju sledi, sta sledeči: ali je sploh možno neko resnično vedenje o ljubezni oz. njen obči (eksoterični), znanstveni diskurz, ki pa se že vnaprej odreka svoji zgolj-hipotetični naravi? Drugo vprašanje, na katerega bo odgovarjal, je o tem, kdo je kot nosilec oz. subjekt možnosti tega vedenja sploh kvalificiran?

V prvem delu predavanja bo prikazano, zakaj tako “sodobna znanost”, po drugi strani pa tudi neznanstvene diskurzivne forme (umetnost, izpovedi, itd.) že strukturno ne zmorejo dojeti ljubezni v njeni občosti in da je šele z odgovorom na obe zgornji vprašanji v njuni medsebojni povezavi podana možnost vsebinske določitve resnice ljubezni, ki bo v svoji obči obliki predstavljena v drugem delu predavanja. V sklepnem delu sledi dokaz, da, zakaj, in kako je znanost o ljubezni v obliki prikazanega resničnega vedenja o le-tej zmožna, še več, primorana stopiti v službo “romantike”.

Jan Princl, univerzitetni diplomirani filozof (Filozofska fakulteta Ljubljana), je doktorski študent filozofije na isti fakulteti. V študijskem letu 2004/05 študira na Albert-Ludwigs Universitaet, Freiburg, Nemčija. Glavne smeri raziskovanja pri njem so nemška klasična filozofija s poudarkom na Heglovi filozofiji, psihoanaliza, hermenevtika, etika, ontologija. V svoji doktorski nalogi raziskuje Heglovo pojmovanje teodiceje v navezavi z njegovo etično teorijo.