11. 10. 2012 Kotiček, Publikacije

Mediozofija

Kratka predstavitev in navodila za sodelovanje v programu medijske pismenosti društva Zofijini ljubimci

Dokumentarni strip »Mediozofija« si lahko ogledate v PDF dokumentu (velikost datoteke je 13 Mb).

Za prenos stripa klikni na sliko:

strip_prva

(Transkript dokumentarnega stripa)

Živimo v hrupnem in prenasičenem svetu informacij, katerih posredniki med nami in svetom okoli nas so mediji. Utapljamo se v nerelevantnih informacijah – informacijah, ki niso vredne naše pozornosti.

Mladi v povprečju preživijo 10 ur na dan v družbi kakšnega medija. Mogoče je sklepati, da nas danes o svetu več naučijo mediji, kot se o njem lahko naučimo v šoli. Imamo preveč informacij in premalo znanja. Ne znamo ločiti med tem, kar je pomembno za naše življenje v družbi, od tistega, kar ni. Kaže se potreba po večji medijski in državljanski pismenosti.

Novinarstvo, ki bi naj za nas interpretiralo svet je ujeto v kapitalistične zahteve in odnose. Zahodne medije obvladuje samo nekaj velikih korporacij. Manjka nam raziskovalno novinarstvo, ki bi nam ponujalo verodostojne in uporabne informacije o svetu, v katerem živimo.

Peter Watkins je samosvoj angleški filmski teoretik, aktivist, režiser in scenarist, ki verjame, da pozna razloge za protislovja, kot jih lahko danes prepoznavamo v sodobnih medijih. O tem v sklopu kritike sodobne medijske kulture spregovori kot o »medijski krizi«.

Kot rešitev predstavi posebno metodo v treh korakih:

A. Analiza – obstoječih medijskih vsebin.

B. Aktivizem – aktivistično novinarstvo.

C. Objava – informacij v medijih.

A. Udeleženci se razdelimo v skupine, glede na medij delovanja ali glede na kakšno drugo specifično lastnost konkretne raziskave in analiziramo vsak svojo plat zgodbe. Analiza vključuje razbitje zgodbe na osnovne elemente. Zgodba se razišče na način, da pridobimo čim širšo perspektivo.

B. Vsaka skupina predstavi svojo analizo drugi skupini. Posebej smo pozorni na možna protislovja, dvomljiva dejstva, napačne interpretacije, argumentacijo itd.

C. V zadnjem koraku je treba združiti znanje, ki smo ga pridobili v prvih dveh korakih in ga predstaviti širši javnosti. Udeleženci moramo poiskati alternative predstavljeni vsebini in manj hierarhične oblike komuniciranja, ki ne bodo enosmeren monolog. Proces mora odstraniti meje med temi, ki ustvarjajo in temi, o katerih zgodba govori. Sledijo lahko javne predstavitve in diskusije, vsekakor pa mora skupina poskusiti temo prikazati tudi v kakšnem uveljavljenem mediju in s tem na ta način vzpostaviti javni diskurz. Do javnosti moramo pristopiti tudi preko profesionalcev, ki jim tako raziskane zgodbe ponudimo v obdelavo, vendar vztrajamo na pristopih, ki smo jih sami oblikovali skozi proces.

To je sodelovalen in na proces usmerjen sistem, to je medijska vaja, ki vključuje holističen pristop – kritično mišljenje, analizo in praktično delo.

Zofijini bomo jeseni 2012 v Mariboru začeli izvajati eksperiment, h kateremu ste vabljeni tudi vi. Združili bomo naše tradicionalne aktivnosti in prakso ter jo nadgradili s predstavljenim aktivističnim pristopom. V obravnavo bomo zainteresiranim ponudili nabor nekaterih v medijih običajno spregledanih in premalo raziskanih tem. Za model smo si vzeli ameriško izobraževalno medijsko fundacijo “Media Education“.

Media Education Foundation je neprofitna organizacija ustanovljena leta 1992, ki skrbi za produkcijo in distribucijo dokumentarnih filmov in drugih izobraževalnih gradiv, ki spodbujajo kritično refleksijo o družbenem, političnem in kulturnem vplivu ameriških množičnih medijev. MEF ponuja gradiva, ki so oblikovana tako, da pomagajo spodbujati razpravo o nekaterih najbolj aktualnih in kompleksnih problemih našega časa. Cilj je spodbuditi učeče, da o hiper-omreženem svetu okoli sebe mislijo kritično in na novi način.

Osnova procesa in tudi končne predstavitve bo 30 do 60 minutni dokumentarni film s specifično temo.

Nekaj predlaganih tem, ki jih bomo temeljito obravnavali na ta način:

Oglaševanje in marketing

Consuming Kids
http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII12
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=134
Advertising & the End of the World
http://www.zofijini.net/modrost_oglasevanje
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=101
The Light Bulb Conspiracy
http://www.zofijini.net/ekologija_zastaranje
No Logo
http://www.zofijini.net/modrost_logo
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=115
The Merchants of Cool
http://www.zofijini.net/mediji_trgovci
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/
The Persuaders
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/

Spol

Codes of Gender, The
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=238
Price of Pleasure
http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII6
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=235
Tough Guise
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=211
»Killing Us Softly 3«
http://www.zofijini.net/predavanja_podobe
http://www.mediaed.org/videos/MediaGenderAndDiversity/KillingUsSoftly3

Vojna in nasilje

Mean World Syndrome, The
http://www.zofijini.net/modrost_sindrom
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=143
Militainment
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=135
War Made Easy
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=125

Rasizem in diskriminacija

Reel Bad Arabs
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=412
Class Dismissed
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=411

Šport

Not Just a Game
http://www.zofijini.net/modrost_sport
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=151

Industrija zabave

Dreamworlds 3
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=223
Mickey Mouse Monopoly
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=112
Behind the Screens
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=102

Okoljska kriza

Blind Spot
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=147

Mediji

Rich Media, Poor Democracy
http://www.zofijini.net/koticek_mediji
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=118
»News War – What’s Happening to the News«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newswar/

Seznam bomo dopolnjevali v skladu z izkazanim interesom.

Platforme, ki jih bomo pri tem procesu uporabljali so:

Radio – zvočne vsebine – radijska in podcast oddaja Zofijini ljubimci.

Tekst – spletne in tiskane vsebine – pamfleti, online časopis, blogi in rubrike spletne strani zofijini.net.

Video – dokumentarci, pogovori, reportaže, video podcast…

Vsaka skupina bo delala na svojem področju, posamezniki pa bodo glede na interes in potrebo lahko prehajali tudi med različnimi mediji. Enkrat na teden bomo organizirali skupni sestanek, na katerem bomo skozi vodeno debato (filokafe), ob kakšni pijači, v prijetnem vzdušju, medsebojno odprto soočali argumente, delili ugotovitve in snovali nove pristope.

Predstavitve bodo potekale v javnem prostoru, na različnih šolah, v mladinskih klubih in v javnih medijih.

Cilj je sprožiti razpravo o temah, ki so v medijih manj zastopane in doseči družbeno spremembo, četudi majhno.

Sodelovanje pri predstavljenem procesu je prostovoljno. Od vas se ne zahteva drugega kot določen čas in voljo. Za sodelovanje se priglasite na naš mail naslov zofijini@gmail.com ali nas obiščite v naši pisarni v Upravni zgradbi Pekarne, Ob železnici 16, v času uradnih ur (vsak torek in četrtek, več na http://zofijini.net/kontakt/).

Napotila:

Zapiski o medijski krizi

http://www.zofijini.net/modrost_medijski

Upor Petra Watkinsa

http://www.zofijini.net/modrost_watkins

Oddaja 12.9.2012

http://www.zofijini.net/oddaje_12_9_2012

»Med proizvodnjo običajnih potrošnih dobrin in proizvodnjo informacijskih in kulturnih dobrin obstajajo bistvene razlike.«

http://www.zofijini.net/mediji_Erjavec

Nevidna linija demokracije

http://www.zofijini.net/modrost_nevidna

Humanistična črna kronika – mariborski mediji med humusom in humanistiko

http://www.zofijini.net/mediji_mbhumanistika

»Skupnostni/participatorni  mediji«

http://www.zofijini.net/predavanja_sppII6

Mediji in svoboda

http://www.zofijini.net/predavanja_miheljak

Konec novinarstva?

http://www.zofijini.net/modrost_konec

»Oživljanje ideologije nedolžnega otroštva deluje kot oblika kolektivnega uspavala.«

http://www.zofijini.net/mediji_Burcar

Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu

http://www.zofijini.net/modrost_devet