23. 3. 2014 Pogovor

O novodobnem hlapčevstvu

Avtor:

Cikel filmozofskih večerov »Mediozofija – o posredovanem svetu«

Na prvem filmozofskem večeru v sklopu novega cikla »Mediozofija – o posredovanem svetu«, ki smo ga bomo ob tej priliki tudi na kratko predstavili, smo si pogledali dokumentarni »zeitgeistovski« »pamflet« o sodobnih oblikah poslušnosti, anarhizmu, potrošništvu itd., ki nosi naslov »On Modern Servitude aka De la servitude moderne« (O novodobnem suženjstvu). Po projekciji smo se o anarhizmu, aktivizmu, neposredni demokraciji itd., pogovarjali z Maticem Primcom, angažiranim aktivistom, anarhistom in enim od iniciatorjev »Iniciative Mestni Zbor« (IMZ).

Prezentacija (PDF)

Matic Primc je aktivist in anarhist. Je ustanovni član in koordinator »Iniciative Mestni Zbor« (IMZ), v sklopu katere je podal predlog za uvedbo instituta participatornega proračuna v Sloveniji. Je ustanovni član ter koordinator za Slovenijo mednarodne organizacije za participativno družbo (IOPS), ki po vsem svetu združuje več kot 3300 članov. Aktiven pa je med drugim tudi v okviru »Federacije za anarhistično organiziranje« (FAO).