23. 7. 2018

Preventivno maščevanje

Preventivno maščevanje je bilo glavni sprožilec vojne v nekdanji Jugoslaviji: Srbi in Hrvati so od zgodb o nekdanjih sovraštvih, predstavljenih v glavnem na nekritičen način oziroma kot imaginarne zgodbe, zlahka prešli na tip zgodbe o tem, kaj “bi oni naredili nam, če tega ne preprečimo”, in to tako, da jim storimo tisto, kar pričakujemo, da bi oni zagotovo storili nam. To ni nič izjemnega v zgodovini, ne le evropski. Iztrebljanje drugih, znotraj držav ali med državami, je posebno značilno za verske spopade, verske razlike so najbolj plodna tla za sovraštvo do drugih. Iz križarskih vojn so novice nedvomno prihajale počasneje in bolj nezanesljivo kot danes, sovraštvo pa je bilo treba ohranjati in gojiti na daljši rok.