26. 2. 2020

Povorka

Ko so vse moje knjige poskenirane in varno vrnjene čez pult, me knjižničar prijazno vpraša, ali želim poravnati dolg danes ali naslednjič. Kakšen dolg, je*emti?! Morali bi biti veseli, da knjige sploh še kdo bere! Da jih ima toliko rad, da jih celo vrne z zamudo. Za to bi ob tako glasno oznanjanem upadu bralnih navad moral biti nagrajen, ne kaznovan. Po drugi strani goreče branje poganja BDP, od knjižničnih nadomestil, do subvencij, plačil tiskarjem, bibliotekarskih delovnih mest, veliko denarja se vrti tu in vsega tega ne bi bilo brez mene, končnega odjemnika. Hvala za nič! Namesto čestitk torej zdaj klofuta …