8. 3. 2021

Drugi jaz, ki ni več jaz

Stojim pred polico v trgovini, napolnjeno s pogrošnimi časopisi, od tabloidov do glasil o avtih, jahtah in hišah. Listam po eni reviji in med setvenim koledarjem, astrološko prognozo za 2021, receptom za biskvit in še enim horoskopom naletim na svojo celostransko fotografijo. Med klikanjem blagajn, klepetanjem strank in trgovcev, piskanjem elektronskih pečic in ostalim trgovskim ropotom, se mi podoba samega sebe pod lobanjskim svodom razleti na črepinje.