20. 4. 2020

Del narave ogroža naša življenja, hkrati pa nas povezuje

Avtor:

Da nas je povsem nepripravljene doletela zelo specifična kriza, tega ne zanika nihče.

Krize praviloma vznikajo v pogojih zaostrovanja razlik, v razmerah, znotraj katerih se med posameznimi nosilnimi dejavniki določenega družbenega sistema ali individualnega stanja poruši njihovo konstitutivno ravnovesje. Etimološko pojem krize izhaja iz dveh starogrških besed: glagola krinein in samostalnika krisis. Krinein pomeni ločiti, razlikovati. Krisis pomeni mnenje, presojo, odločitev. Krisis je torej tako etimološko kot vsebinsko posledica krinein; presoja in odločitve so znotraj kriz odgovor na zaostrene razlike in ločitve.