1. 10. 2018 Obvestila

Misliti kritično, pisati kritično

Naučimo se pisati kritično!

V sklopu projekta »Mediozofija« pripravljamo delavnico, na katero vabimo vse, ki bi želeli izboljšati svoje pisne izdelke in se naučili veščin prepričljivega pisnega izražanja v družboslovno in humanistično usmerjenih besedilih.

Vabljeni vsi, ki vas zanima, kako kvalitetno napisati kritičen prispevek (esej, recenzijo, novinarsko besedilo, kritiko itd.). Predhodne izkušnje s pisanjem niso potrebne, a tudi niso odveč. Poudarek delavnice ne bo na teoriji in avtoritativnem pristopu, ampak predvsem na praktičnem vidiku in izmenjavi izkušenj.

Vsak od udeležencev je vabljen vnaprej pripraviti najmanj en prispevek (poljubne vsebine in žanra), maksimalna dolžina naj ne presega okoli pet strani klasičnega formata in velikosti pisave, minimalna dolžina prispevka ni določena. Članek mora biti na začetku opremljen s kratkim izvlečkom oz. pregledom obravnavanega vprašanja v obsegu do 200 znakov s presledki in s ključnimi besedami.

Oddano besedilo, ki ga bomo obravnavali, je predpogoj sodelovanja na delavnici!

Kot udeleženec delavnice boste enkrat na mesec od nas prejeli sklop prispevkov drugih udeležencev delavnice, ki ste jih vabljeni prebrati, da boste lahko potem skupaj z mentorji sodelovali pri njihovi analizi. Vsaj enkrat na mesec se bomo dogovorili za srečanje, na katerem bomo vaša besedila pokomentirali, analizirali in jih poskušali izboljšati do te mere, da bodo primerna za javno objavo. Če bo potreba in želja, bo srečanj lahko tudi več. Srečanja bodo potekala v Mariboru.

Za (obvezne) prijave in dodatne informacije nam pišite na naslov: zofijini@gmail.com

Delavnica je brezplačna, a se s prijavo zavežete, da boste za delavnico pripravili vsaj en pisni prispevek predpisane dolžine in se udeleževali skupinskih obravnav. O prostih mestih na delavnici bomo obveščali sproti.

Število prostih mest je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Mentorji delavnic bodo člani društva in druge kvalificirane osebe z dolgo publicistično tradicijo.

Na delavnici nastala in urejena besedila bodo seveda vaša last in lahko z njimi prosto razpolagate, z vašim privoljenjem pa lahko prispevke potem objavimo tudi v sklopu spletne strani zofijini.net, v radijski oddaji Zofijini ljubimci, ki jo vsak drugi četrtek predvajamo na radiju MARŠ ali v našem društvenem glasilu Ustroj.

Vabljeni!