17. 3. 2014 Obvestila

Mediozofija

Kratka predstavitev programa filmozofskih srečanj »Mediozofija – o posredovanem svetu«

Že leta 2012 smo Zofijini zastavili program, ki smo ga poimenovali »Mediozofija« (lat. medium – posredovati, gr. sophia – modrost), katerega namen je aktivna kritična obravnava »posrednikov« med posameznikom, družbo in svetom. Skozi analizo teh posrednikov ali medijev, si v jedru procesa zastavljamo tri ključna vprašanja: kaj, kdo in kako.

Živimo v hrupnem in prenasičenem svetu informacij. Utapljamo se v nerelevantnih informacijah – informacijah, ki v glavnem niso vredne naše pozornosti. Mladi v povprečju preživijo 10 ur na dan v družbi kakšnega medija, iz česar je mogoče sklepati, da nas o svetu danes več naučijo mediji, kot se o njem lahko naučimo v šoli. Imamo preveč informacij in premalo znanja. Ne znamo več ločiti med tem, kar je pomembno za naše življenje v družbi, od tistega, kar ni. Novinarstvo, ki bi naj za nas interpretiralo svet, je ujeto v kapitalistične zahteve in odnose, večino zahodnih medijev tako recimo obvladuje samo nekaj velikih korporacij, ki tako nimajo nobene prave ovire pri širjenju svojih interesno specifičnih in nazorsko zelo ozkih ideologij. Kaže se potreba po večji medijski in državljanski pismenosti, za kar pa nam primanjkuje praktično vsega, kar je potrebno za uveljavljanje verodostojnih in uporabnih informacij o svetu, v katerem živimo. Peter Watkins, samosvoj angleški filmski teoretik, aktivist, režiser in scenarist verjame, da pozna razloge za protislovja, kot jih lahko na ta način danes prepoznavamo v sodobnih medijih. O tem v sklopu kritike sodobne medijske kulture spregovori kot o »medijski krizi«. »Medijska kriza« kot teza, je tudi v jedru našega cikla filmozofskih večerov.

»[…] Na kakšne načine se te vsebine, tj. partikularne vsebine, vednost kot takšna in nenazadnje ideologija sploh posredujejo? Kot pravijo komunikologi, je eden od možnih načinov ta, da opazujemo vsebinske kontekste in analiziramo tisti »kaj« sporočenega. Drugi način je, da opazujemo formo sporočanja in analiziramo »kako« sporočenega. Tretji način je, da opazujemo samo mesto sporočanja, institucionaliziranost medija, njegovo družbeno mesto in vlogo, potem pa analiziramo »od kod« sporočenega. Četrti način je, da opazujemo subjekta sporočanja, tj. nosilce, v množičnih medijih torej novinarje, nakar analiziramo »kdo« sporočanja. Peti način je še, da opazujemo učinke sporočanja in jih potem analiziramo.« (Boris Vezjak)

V sklopu aktualnega cikla filmozofskih večerov bomo v obravnavo zainteresiranim ponudili nabor nekaterih v medijih običajno spregledanih in premalo raziskanih tem. Za model smo si vzeli ameriško izobraževalno medijsko fundacijo »Media Education«. Media Education Foundation je neprofitna organizacija ustanovljena leta 1992, ki skrbi za produkcijo in distribucijo dokumentarnih filmov in drugih izobraževalnih gradiv, ki spodbujajo kritično refleksijo o družbenem, političnem in kulturnem vplivu ameriških množičnih medijev. MEF ponuja gradiva, ki so oblikovana tako, da pomagajo spodbujati razpravo o nekaterih najbolj aktualnih in kompleksnih problemih našega časa. Cilj je spodbuditi učeče, da o hiper-omreženem svetu okoli sebe mislijo kritično in na novi način.

Na ta način bomo za začetek poskušali obravnavati naslednje teme: oglaševanje in marketing, spol, vojna in nasilje, rasizem in diskriminacija, šport, industrija zabave, okoljska kriza, mediji. Seznam bomo dopolnjevali v skladu z interesom in voljo.

Program bo potekal predvidoma enkrat na teden, večinoma v prostorih KC Pekarna, občasno pa tudi drugje po mestu, ko bomo organizirali javna srečanja, na katerih bomo skozi pogovor, vodeno debato (filokafe), ob kakšni pijači, v prijetnem vzdušju, medsebojno odprto soočali argumente, delili ugotovitve in snovali nove pristope. Predstavitve bodo potekale tudi v javnem prostoru, na različnih šolah, v mladinskih klubih in v kolikor nam bo to dopuščeno, tudi v množičnih medijih. Cilj je sprožiti razpravo o temah, ki so v medijih manj zastopane in doseči družbeno spremembo.

Leta 2012 smo podrobna navodila za sodelovanje v programu medijske pismenosti predstavili v dokumentarnem stripu »Mediozofija«, ki si ga lahko ogledate v PDF dokumentu (velikost datoteke je 13 Mb): http://zofijini.net/predavanja_mediozofija/.

Napotila:

Zapiski o medijski krizi

http://www.zofijini.net/modrost_medijski.html

Upor Petra Watkinsa

http://www.zofijini.net/modrost_watkins.html

Oddaja 12.9.2012

http://www.zofijini.net/oddaje_12_9_2012.html

»Med proizvodnjo običajnih potrošnih dobrin in proizvodnjo informacijskih in kulturnih dobrin obstajajo bistvene razlike.«

http://www.zofijini.net/mediji_Erjavec.html

Nevidna linija demokracije

http://www.zofijini.net/modrost_nevidna.html

Humanistična črna kronika – mariborski mediji med humusom in humanistiko

http://www.zofijini.net/mediji_mbhumanistika.html

»Skupnostni/participatorni  mediji«

http://www.zofijini.net/predavanja_sppII6.html

Mediji in svoboda

http://www.zofijini.net/predavanja_miheljak.html

Konec novinarstva?

http://www.zofijini.net/modrost_konec.html

»Oživljanje ideologije nedolžnega otroštva deluje kot oblika kolektivnega uspavala.«

http://www.zofijini.net/mediji_Burcar.html

Devet točk proti raziskovalnemu novinarstvu

http://www.zofijini.net/modrost_devet.html