19. 8. 2004 Kotiček

O povečani revščini

Argumentacijski kotiček

Nedavno tega je Janez Janša posvaril javnost pred večanjem števila revnih. Po njegovem pri nas že skoraj 250.000 ljudi živi na pragu revščine (Delo, 31.7.2004). Tole je izjavil: »Konec prejšnjega leta je že 60 tisoč ljudi dobivalo socialno podporo…. Realno stanje pokaže drastično povečanje števila revnih.«

Kakšna je logika takega razmisleka? Parafrazirajmo povedano: »Kdor je reven, dobiva socialno podporo. Število prejemnikov socialne podpore raste in je doseglo že 60.000 ljudi. Torej je prav toliko revnih.«

Ta argumentativna zmota se imenuje »potrditev konsekvensa« in ima obliko »A implicira B, B je resničen, torej je A resničen«. Zmotnost je jasna: če bi večje število prejemnikov pomoči bilo indikator večje revščine, potem večje revščine ne bi bilo, če ne bi povečali števila prejemnikov. Število upravičencev pa se lahko poveča iz različnih razlogov: recimo zaradi zvišanega cenzusa. Argument je očitno zmoten že v implikaciji »Kdor je reven, dobiva socialno podporo.« To lahko pokažemo tudi »ad absurdum«: Če tisti, ki je reven, dobiva socialno podporo, potem v državi, kjer je ne dobiva nihče, ni revnih.