20. 1. 2011 Kotiček

Filozof in njegova zaposlitev

Kaj v današnji družbi pomeni biti filozof? Pustimo ob strani definicije, ki jih temu za človeštvo neprecenljivemu poslanstvu priznava zgodovina in poglejmo statistične podatke o tem, kakšen je socialni status filozofa v današnji slovenski družbi.

V skladu z logiko današnjega časa, se pravi trga, bomo o vrednosti in spoštovanju določenega poklica največ izvedeli, če pogledamo statistične podatke o številu posameznikov s končano izobrazbo filozofa in njihovem zaposlovanju. Kaj nam torej o teh parametrih filozofije v današnji slovenski družbi pove statistika o brezposelnih filozofih?

Priročniki, ki jih lahko prebiramo, če kdaj obiščemo katero od delavnic »za uspešen nastop na trgu dela«, nam povedo naslednje:

»Težave pri zaposlovanju imajo brezposelni z nizko izobrazbo, s srednješolsko izobrazbo splošne smeri (npr. gimnazijski maturanti) in diplomanti družboslovne smeri. Poleg izobrazbene smeri so za zaposlitev pogosto odločilnega pomena pridobljene delovne izkušnje.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje bodo imeli v bližnji prihodnosti težave pri zaposlovanju predvsem:

Filozofi, zgodovinarji, politologi

Vnašalci podatkov, tajniki

Uradniki za nabavo, prodajo in najem

Uradniki za pisarniško poslovanje

Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd.

Varuhi otrok, rejniki

Upravljavci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd.

Kurirji, dostavljavci

Vratarji ipd.«

Vir: Priročniki http://www.ess.gov.si/

Kot je nemudoma moč opaziti, so med naštetimi poklici edini, za katere se je dejansko mogoče izobraževati in pridobiti naziv: filozofi, zgodovinarji in politologi. Malo paradoksalno, če pomislimo, da imamo kot nacija (če ne kar kot človeštvo) ravno v tem aspektu razumevanja realnosti največ težav.

Statistika brezposelnosti univerzitetno diplomiranih filozofov v zadnjih treh letih je naslednja (zvezdica pri podatku za posamezno območno služno Zavoda za zaposlovanje, ob kateri ni konkretne številke, pomeni, da je številka manjša kot 3).

brezposleni2008brezposelni2009brezposelni2010

Statistika brezposelnosti magistrov filozofije.

brez2008magbrez2009magbrez2010mag

Statistika brezposelnosti doktorjev filozofije (v letih 2008 in 2009 ni bilo nobenega brezposelnega doktorja filozofije).

brezposelni2010doktor

Število ponudb za delo za izobrazbo univerzitetno diplomirani filozof.

delo2008delo2009delo2010

V zadnjih treh letih ni bilo ponudb za delo za izobrazbo magister filozofije.

Število ponudb za delo za izobrazbo doktor filozofije.

delo2008dokdelo2009dokdelo2010dok

Iz nekega težko ugotovljivega razloga so dosegljivi tudi podatki ponudb za delo za poklic filozof, ki pa se nekoliko razlikujejo od že predstavljenih.

filo2008filo2009filo2010