10. 11. 2007 Ekologija

Posvet Okolje in človekove pravice

v torek, 13. novembra 2007, od 9. do 17. ure, Državni zbor RS (mala dvorana), Šubičeva 4, Ljubljana.

Varuh človekovih pravic RS v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, pripravlja enodnevni posvet z naslovom Okolje in človekove pravice. Namen posveta je izboljšati seznanjenost civilne družbe, ki deluje na področju varovanja okolja, z možnostmi uveljavljanja pravic in aktivnega sodelovanja javnosti, ki jih daje veljavna zakonodaja v posameznih postopkih na področju okolja in prostora.

Udeležba javnosti pri okoljskem odločanju, boljši dostop do informacij in dostop do učinkovitih pravnih mehanizmov za varstvo legitimnih interesov povečujejo kakovost in izvajanje odločitev, prispevajo k ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih, dajejo javnosti možnost, da izraza svoje interese, in državni upravi, da jih ustrezno upošteva.

V prvem delu posveta bodo predstavniki Varuha človekovih pravic, nevladnih organizacij in pristojnih organov predstavili svoje pristojnosti in možnosti za uveljavljanje pravic in aktivno sodelovanje javnosti v postopkih. Civilno družbene organizacije pa bodo predstavile nekatere primere, skozi katere bomo poglobljeno obravnavali okoljsko problematiko. Delo se bo po končani predstavitvi nadaljevalo v obliki delavnic, na katerih bodo udeleženci predstavili stališča, mnenja in predloge za izboljšanje stanja na področju varovanja okolja.

Po posvetu bo od 19. do 29. novembra mogoče posredovati dodatne predloge preko spletnih strani:

Varuha človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si

in

Umanotere: http://www.umanotera.org.

– Kotizacije ni.

– Prijave sprejemamo do zasedbe prostih 100 mest ali do 12. novembra. do 12. ure

– Za prijavo se šteje izpolnjena prijavnica. Način njenega posredovanja in naslov sta navedena na prijavnici.

Predhodni program posveta.doc
Prijavnica na posvet.doc