30. 9. 2015

Politična propaganda

»Osnovno sredstvo demokratičnega političnega komuniciranja je propaganda, ki mora – saj si vsaka stranka prizadeva dobiti kar največje število glasov – biti enotna, udarna in prepričljiva, zaradi česar v njej ni prostora za refleksijo, kar pomeni, da je nujno, že po definiciji, lažna. Resnična propaganda ne obstaja – in v okvirih meščanske demokracije politična komunikacija ne more biti nič drugega kot propaganda.«