8. 2. 2012 Cenzurirano

Dialogi in Jelenkor

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost v zvezi z dogodkom, ki ga Zavod Maribor 2012 uradno napoveduje za petek, 17. 2. 2012, ob 17. uri v Vetrinjskem dvoru pod naslovom DIALOGI IN JELENKOR v programskem sklopu Kulturne ambasade.

Na elektronski naslov in telefon revije Dialogi in njene izdajateljice Založbe Aristej je danes, 15. 2. 2012, prispelo obvestilo, da smo vabljeni na dogodek, ki ga Zavod Maribor 2012 opisuje kot »predstavitev in javno debato med madžarskim intelektualnim literarnim časopisom Jelenkor ter slovensko kulturno revijo Dialogi«. Podpisana odgovorna urednica Dialogov javnost obveščam, da o tem dogodku do tega dne (torej dva dni pred njim) nisem vedela ničesar, da me Zavod Maribor 2012 nikoli ni povabil k sodelovanju in da Založba Aristej nima z njim sklenjenega nobenega dogovora o tovrstnem sodelovanju, niti nobene druge pogodbene obveznosti v zvezi z EPK. Kot sem danes izvedela, naj bi bili v reviji Jelenkor objavljeni madžarski prevodi mariborskih ustvarjalcev, izbor pa je na povabilo tamkajšnje urednice pripravil Robert Titan Felix, ki je med drugim tudi literarni urednik Dialogov. Vendar se Robert Titan Felix o tem ni dogovoril na sestanku uredniškega odbora Dialogov in je to storil brez vednosti odgovorne urednice, torej je to napravil kot privatna oseba. Kot mi je danes pisno pojasnil, ni vedel ničesar o sodelovanju z Dialogi v tej zadevi.

Dialogi smo člani foruma evropskih kulturnih revij Eurozine in že vrsto let sodelujemo z drugimi evropskimi revijami ter nameravamo to početi tudi v prihodnosti, ne bomo pa pokrivali tega, kar je bilo v našem imenu dogovorjeno brez naše vednosti, in ne pristajamo na to, da Zavod Maribor 2012 uporablja naše ime za svoj program in nas postavlja pred dejstvo, ne da bi se z nami pred tem o čemer koli dogovoril. Takšen pristop je ne samo neprofesionalen, ampak je čisto preprosto nesramna manipulacija. Na ta način se sili ljudi, da sodelujejo pri stvareh, s katerimi nimajo nič, kajti če se uprejo, tvegajo, da bodo v javnosti označeni kot kvaritelji igre, češ da ne želijo pospeševati mednarodnega kulturnega sodelovanja. Vendar bom odgovorna urednica Dialogov tvegala. Tovrstne manipulacije ne dovoljujem.

Ker v vabilu piše, da se bodo Dialogi in Jelenkor pogovarjali »o potencialu in vlogi literature v osrednji Evropi, o možnostih literarnih časopisov zunaj glavnih mest v manjših državah ter o prispevanju omenjenih časopisov k nazivu Evropske prestolnice kulture« me zanima, kaj si organizatorji na Zavodu Maribor 2012 predstavljajo, kdo da se bo v imenu Dialogov o tem pogovarjal, ko pa odgovorna urednica k sodelovanju v tovrstnem pogovoru sploh nisem bila povabljena. Če bi bila, bi jim že pred tem odkrito povedala, da so navedene teme pogovora navadne floskule, ki z resničnimi razmerami, v katerih ustvarjamo Dialoge, nimajo prav nobene konkretne povezave. So pa verjetno dovolj dobra podlaga, da organizatorji »odkljukajo« in upravičijo še eno točko svojega programa. Toda ne na tujih hrbtih!

mag. Emica Antončič,

odgovorna urednica Dialogov