26. 5. 2012 Predavanje

Paradoksi svobode v strukturnem prijemu prvobitnih in sodobnih družb

V soboto, 26. maja 2012, ob 19:00, v Hotelu Primus (Ptuj)

Predavatelj bo izpostavil paradoksnost razmišljanja o svobodi in nasprotja njenega doživljanja. Pojmi, ki se nam zdijo samoumevni, v različnih človeških družbah nimajo enoznačnega pomena. Tako na primer ne moremo govoriti, da imata pojma osebe ali posameznika enak pomen med različnimi ljudstvi – če ju sploh poznajo v vseh človeških jezikih. Položaj posameznika v družbi lahko opredeljujejo zelo različni kriteriji, med katerimi politični, kakor jih pojmujemo v sodobnosti, v večini človeških družb ne igrajo posebej pomembne vloge. Večinoma so v ospredju kategorije sorodstva, po katerih se ljudje uvrščajo v skupnosti. Tudi oseba, ki se nam zdi neponovljiv sad individualnega razvoja, se je lahko pojavila le na odru »civiliziranega« življenja.

Primerjave med egalitarnimi družbami brez vladarjev in gospodarjev ter hierarhično organiziranimi družbami kažejo, da se konfliktni odnos med posameznikom in družbo vzpostavi šele takrat, ko vstopi v igro dialektika gospodarja in hlapca. Namesto kritike hierarhičnih družb bo avtor poskušal opozoriti na drugačne možnosti družbenih ureditev, ki bi se lahko približale bolj znosnemu preživljanju časa, v katerem ne bi bilo več v ospredju delo, temveč zabava.

Paradoksi svobode v strukturnem prijemu prvobitnih in sodobnih družb

Dr. Rajko Muršič je redni profesor na oddelku za etnologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je iz etnologije in filozofije (1991), magistriral iz kulturne antropologije (1995) in doktoriral iz etnologije (1998).

Področja raziskovanja:

Epistemologija in metodologija kulturnoantropološkega raziskovanja, antropologija v Evropi, zgodovina vede, teorija kulture, antropologija glasbe (popularna glasba), urbana antropologija, antropologija prostora, popularna kultura, teorija znanosti, identifikacijski procesi, rasizem, teorije prakse, antropologija čutov (zvok) itd.