Študentska založba

25. 10. 2013 Cenzurirano

Štiri desetletja Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo

“ČASOPIS se bo boril proti nekritičnosti, oportunizmu in proti vsem težnjam na Univerzi in v družbi sploh, ki so nasprotne samoupravnim socialističnim odnosom.” (Sklep o ustanovitvi ČKZ, 1973, let. 1., št. 1˗3, str. 245-247. Dostopno na: www.dlib.si). Leta 1973, ko je Konferenca zveze skupnosti študentov Slovenije ustanovila Časopis za...
več
16. 1. 2013

Fragmenti predsokratikov

Fragmenti predsokratikov so epohalno delo v treh knjigah, ki ga v slovenščini doslej nismo imeli. Prevod je plod devetih vrhunskih prevajalcev-filologov ter urednika, dr. Gorazda Kocijančiča, in prinaša več kot 2000 strani začetkov filozofske misli zahodne civilizacije.
več