Leonard Kleinrock

18. 11. 2016

Lo and Behold (2016)

»Zelo obžalujem dejstvo, da izgubljamo globoko kritično, domiselno, ustvarjalno mišljenje. Menim, da sta računalnik in v nekem smislu internet najhujša sovražnika globokega kritičnega mišljenja. Mladi danes s stroji v bistvu nadomeščajo raziskovanje stvari, ki jih opazujejo. Ne razumejo kaj gledajo, slišijo ali kar se učijo. Odvisni so od interneta,...
več