F. S. Michaels

10. 6. 2013

Zagugati skupni čoln

Japonski pregovor pravi, da človek, ki je utopljen v mleku, ne ve, kakšnega okusa je mleko. Ali se zavedamo, kaj determinira naše življenje? Kakšnega okusa so princip in vrednote, ki oblikujejo nas in družbo, v kateri živimo, in ki jim nezavedno sledimo ter zavračamo vse druge? Vodi nas logika...
več