Aleš Debeljak

8. 2. 2016

Solze v Evropi

» namesto demokratičnih izboljšav dobivamo karizmatične voditelje s programi čvrste roke, namesto kritike razredne strukture dobivamo kritiko skupinskih običajev, namesto svetovnega etosa nam populisti ponujajo nacionalistično retoriko, namesto socialne države nam vsiljujejo varnostno državo, namesto govorice solidarnosti in prožnih mostov pa slišimo jezik domorodne izključevalnosti in žičnatih zidov. Pravijo,...
več
21. 10. 2013

Globus (2012)

»Obdobje od padca berlinskega zidu 1989. do začetka finančne krize 2008 je bilo čas, ki ga je oblikovala trgovska pamet Margaret Thatcher in Ronalda Reagana. Zgostila se je v prepričanju, da ključ svobode in blagostanja v rokah drži tržišče, ne izvoljene vlade držav. Kasneje sta Bill Clinton in Tony...
več