5. 1. 2017 Cenzurirano

Zakon o tujcih: nevladne organizacije odločno nasprotujemo kršitvam mednarodnega prava in slovenske ustave

Očiten poskus odvzema pravic beguncem in prosilcem za azil mora biti zavrnjen.

Nevladne in humanitarne organizacije, ki delujemo na področju zaščite beguncev in človekovih pravic, vlado pozivamo, da zavrne predlog spremembe zakona o tujcih, ki bi beguncem in prosilcem za azil zanikala pravico do zaščite, do katere so upravičeni po mednarodnem pravu in pravu EU.

Predlagane spremembe zakonodaje bi omogočile oblastem, da avtomatično odrečejo vstop osebam, ki bi prispele na mejo, ali pa jih po vstopu privedejo nazaj do meje in napotijo v državo, iz katere so vstopili. Ti ukrepi ne zagotavljajo ustreznih postopkov zaščite pravic beguncev in migrantov in bi veljali tudi za ljudi, ki bi izrazili namero, da zaprosijo za mednarodno zaščito.

Če bosta vlada in kasneje državni zbor sprejela predlagane spremembe, bo v slovensko zakonodajo uvedena možnost ukrepov, s katerimi bi država kršila pravico do učinkovitega in poštenega azilnega postopka, prepoved kolektivnih izgonov in prisilnih vračanj (pushbacks), prepoved vračanja (non-refoulement) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Ti ukrepi bi kršili tako slovensko ustavo kot tudi mednarodno pravo in pravo EU, med drugim Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Državljani in državljanke, združeni v podpisanih organizacijah, ostro obsojamo načrtovane kršitve mednarodnega prava in slovenske ustave. Ukrepi ne vsebujejo ustreznih varovalk pred prepovedanim vračanjem ali verižnim vračanjem v države, kjer bi lahko bili posamezniki izpostavljeni mučenju ali drugemu slabemu ravnanju.  Na primer, migranti in prosilci za azil, ki bi jim bil preprečen vstop v Slovenijo ali bi bili vrnjeni na Hrvaško, bi lahko bili v nevarnosti nadaljnjih vračanj v Srbijo, na Madžarsko ali v Bolgarijo – v države, ki ne zagotavljajo ustreznih sprejemnih pogojev ali ki jasno kršijo mednarodno pravo beguncev.

Države sicer imajo pravico, da izvajajo nadzor na svojih mejah, a tega ne smejo delati na račun temeljnih človekovih pravic, temveč zgolj na način, ki je v skladu z mednarodnimi obveznostmi. To velja tako za pravice državljanov kot tudi za pravice migrantov.

Temeljne človekove pravice izhajajo iz varovanja dostojanstva in osebne varnosti vsakega človeka ne glede na njegov državljanski status. Zato je varovanje pravic vseh ključno za ohranjanje pravne in demokratične države, ki je utemeljena na ustavi in na spoštovanju mednarodnega prava, v kakršni želimo kot skupnost živeti še naprej. Vlado pozivamo, da kot naša predstavnica ta pričakovanja tudi spoštuje.

Amnesty International Slovenije
Društvo ADRA Slovenija
Društvo Odnos
Društvo UP Jesenice
Društvo za ZN Slovenije
Forum za enakopraven razvoj – Združenje Ju3
Humanitas
Inštitut za afriške študije
Mednarodni afriški forum
Mirovni inštitut
OVCA, Društvo za osveščanje in varstvo pred diskriminacijo
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Rdeči križ Slovenije
SEZAM
Sloga
Slovenska filantropija
Slovenska fundacija za UNICEF
Slovenska karitas
Zavod Global

Oznake: