2. 10. 2013 Predavanje

Prostorsko-gradbeni razvoj Maribora od leta 1200 do danes in ideje za jutri

Predavanje iz cikla »Maribor: včeraj, danes, jutri«, Jože Kos Grabar ml.: »Prostorsko-gradbeni razvoj Maribora od leta 1200 do danes in ideje za jutri«.

Jože Kos Grabar ml, geodet in prostorski načrtovalec je v zgodovinsko kritičnem orisu prikazal značilne etape v prostorsko-gradbenem razvoju mesta Maribor. Po kratkem uvodu, posvečenem začetkom mesta v 13. stoletju, se je ukvarjal zlasti z razvojem od 19. stoletja naprej. Svoj nastop je sklenil s predstavitvijo možnosti za nadaljnji prostorski razvoj mesta in alternative, določene tudi s prihodnjimi družbeno-političnimi in socialnimi okoliščinami.

Organizator: http://www.mkc.si