9. 12. 2008 Predavanje

Progresivna vloga »stare« šole

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na predavanje z naslovom »Progresivna vloga »stare« šole«, doktorja pedagoških znanosti Edvarda Protnerja. Predavanje bo potekalo v torek, 9. decembra 2008, s pričetkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju v Mariboru (Koroška cesta 18).

V popularnem pedagoškem diskurzu ima antinomija »stara šola« nasproti »novi šoli« jasno določeno vrednotno orientacijo – oba pojma se vrednotno in pomensko povezujeta z binarno kodifikacijo v smislu negativno : pozitivno; nazadnjaško : napredno, tradicija : modernizacija, konservativno : progresivno, staro : novo, slabo : dobro. Že sama dikcija izrekanja, ki izpostavlja opozicijo, sugerira vrednotno perspektivo, vendar tudi v pedagoški literaturi najdemo zelo jasno vrednotno opredelitev obeh pojmov. Pri tem se pojem »nova šola« običajno povezuje idejami in uveljavljanjem reformske pedagogike, manj jasno pa je, kaj pravzaprav označuje pojem »stara šola«. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je reformska pedagogika (v prizadevanju za utrditev svojih pozicij) s tem pojmom označevala ideje herbartizma, z njegovim zatonom pa ta pojem ne označuje več kakšne pedagoške smeri ali koncepta, temveč neko imaginarno pedagoško prakso, ki nima zagovornika v nobeni pedagoški teoriji ali konceptu.

Kljub pozitivnemu vrednostnemu naboju, ki ga v obravnavani antinomiji uživa »nova šola«, naletimo v zgodovini razvoja pedagoških idej in šole nenehno na situacije, ko je bilo zavračanje reformskopedagoških modernizacijskih prizadevanj legitimno in koristno. To trditev bo predavanje utemeljevalo s prikazom nekaterih ključnih polemik in kritičnih refleksij v razvoju slovenske pedagogike in šolstva od začetka 19. stoletja do danes.

Dr. Edvard Protner je predstojnik oddelka za pedagogiko na Filozofski fakulteti v Mariboru. Ukvarja se z zgodovino pedagogike, teorijo vzgoje in izobraževanjem učiteljev.

VABLJENI!