15. 6. 2020

»Zmaguje to, kar se splača, ne to, kar se spodobi«

Današnji ekonomski sistem temelji na neenakopravnosti, na velikih socialnih razlikah in na človeku neprijaznih oblikah dela. O (ne)spremenjenih razmerah na trgu dela po epidemiji razmišlja Aleksandra Kanjuo Mrčela.