28. 12. 2015

Vsak državljan lahko dostopa do informacij javnega značaja

V decembru je v Infopeki v gostovala pravnica Tina Kraigher Mišič z delovnimi izkušnjami iz pisarne Informacijskega pooblaščenca, trenutno pa odvetniška pripravnica v Odvetniški družbi PircMusar. Predstavila je postopek, po katerem lahko vsak polnoletni državljan od državnih institucij pridobi številne informacije javnega značaja. Čeprav do večine obče pomembnih informacij dostopamo preko medijev, pa niso samo novinarji tisti, ki so upravičeni do določenih informacij ali podatkov, npr. o stanju pitne vode ali porabi javnih sredstev.