15. 8. 2016

Vlasta Jalušič, sociologinja: Kmalu bomo vsi “Eichmannovi otroci”

Leta 1991 je skupina neodvisnih intelektualcev in intelektualk, mnogi so izhajali iz civilnodružbenih gibanj v 80. letih, ustanovila Mirovni inštitut, ki se je izkazal kot ustanova, ki je znala akademsko perspektivo povezovati s konkretno socialno in politično angažiranostjo. Se pravi, tako kot so pisali študije in knjige, so se angažirali tudi v tako konkretnih družbenih in političnih vprašanjih, kot so bili izbrisani. In se sploh ukvarjali z marginaliziranimi socialnimi in političnimi temami, ki po navadi ne najdejo prostora v drugih institucijah.