23. 11. 2019

Razsvetljenstvo za 21. stoletje

Avtor:

Filozof Immanuel Kant je leta 1784 napisal vpliven esej, v katerem je poskušal pojasniti, kaj je razsvetljenstvo. Z iskanjem odgovora na to na prvi pogled preprosto vprašanje se je takrat ukvarjalo veliko učenjakov, a niso bili pretirano uspešni. Prepričani so bili, da je človeštvo vstopilo v novo pomembno obdobje v svojem razvoju, a niso znali natančno pojasniti, kaj je temeljna lastnost te nove dobe.