30. 9. 2015

Razpoke v socialističnem trikotniku

Vprašanje države je eno izmed osrednjih vprašanj marksistične teorije in socialistične politike. Lebowitz v tej knjigi sicer zavrača naivnost pojmovanja, da morajo socialisti le prevzeti državno oblast in jo potem uporabiti v svojo korist (a se hkrati ves čas sklicuje na odlomek iz Komunističnega manifesta, v katerem Marx in Engels trdita prav to), ter poudarja, da je obstoječa kapita­listična država hierarhična in despotska in kot takšna povsem neprimerna za socialistične namene, zato je lahko v najboljšem primeru le pomočnica pri vzpostavljanju socialističnega načina regulacije. Kljub temu se zdi Lebowitzeva teorija države precej tradicionalno marksistična.