21. 7. 2014

Kapitalizem, bolezensko stanje

Že pokojni francoski filozof Michel Foucault je imel leta 1979 na College de France predavanja, ki so pozneje izšla v knjižni obliki pod naslovom Naissance de la biopolitique (Rojstvo biopolitike). V njej je kar nekaj poglavij namenjenih genealogiji neoliberalizma v njegovih dveh glavnih oblikah, nemški in ameriški. Nemško obliko so zasnovali in razvili ordoliberalci, tako imenovani po reviji Ordo, ki jo je leta 1936 ustanovil Walter Eucken. Revija se je torej pojavila v nacističnem obdobju, toda ordoliberalci so bili kritični do nacizma kot načina državnega reguliranja ekonomije. Mnogi so tudi emigrirali in se po vojni vrnili v Nemčijo ter sodelovali v znanstvenem svetu, ki ga je leta 1948 sklical Ludwig Erhard (bodoči minister za gospodarstvo in oče nemškega »gospodarskega čudeža«) z nalogo: »Ekonomijo moramo osvoboditi državnega nadzora.«