13. 6. 2022

Dr. Mladen Dolar: Več kot je informacij, manj je vednosti

Nedeljski gost Vala 202, informativni program

Mladen Dolar, eden najvidnejših in najbolj uveljavljenih slovenskih filozofov, je profesor in višji znanstveni sodelavec na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, gostuje pa tudi na drugih univerzah v Združenih državah in Evropi. Ob Slavoju Žižku in Alenki Zupančič je predstavnik tako imenovane ljubljanske šole teoretske psihoanalize, ki je v začetku osemdesetih nastala v sklopu Društva za teoretsko psihoanalizo. V javnem prostoru pa vse od konca sedemdesetih let nastopa tudi kot angažiran ter kritičen intelektualec in premišljevalec časa. Z dr. Mladenom Dolarjem se je pogovarjala Nataša Štefe.