15. 4. 2009 Kotiček

Utopije ekonomije

»Državljanske aktivistične pobude«

Metoda dela:

Vpričo trenutne globalne gospodarske negotovosti se poraja ogromno razmišljanj in ugibanj, kateri sistem bi utegnil ali morda celo moral nadomestiti trenutno prevladujoči kapitalizem. Čeprav so se »oblastniki« bolj ali manj odločili za krpanje in popravljanje obstoječega sistema – pravijo mu »kapitalizem s človeškim obrazom« -, ki večini tako še vedno predstavlja najidealnejši in edini verjeten način človekovega ekonomskega in družbenega preživetja, pa se na drugi strani pojavlja upanje ali celo zahteva po radikalni spremembi. Vendar se pri tem običajno tudi ustavi – kakšen sistem bi lahko bolj uspešno nadomestil spehani kapitalizem in kakšne so njegove dejanske možnosti za uveljavitev? Skupina bo raziskovala alternative trenutnemu ekonomskemu sistemu in možnosti uveljavljanja tovrstnih alternativ v realnem življenju – praksi. Teoretično bi raziskovali razne zgodovinske utopije in druge utopične projekte, ki lahko predstavljajo realno podlago za iskanje oziroma razmišljanje o družbeni in ekonomski alternativi. Z raznimi ekonomisti in drugimi, ki se ukvarjajo z tovrstnimi vprašanji, bi se pred kamerami pogovorili o možnostih drugačne ekonomije. O tem bi pripravili zbornik ugotovitev, ki bi ga pospremil kratek in pregleden dokumentarni film, ki bi ga nato predstavili javnosti.

Cilj (Končni rezultat):

Skupina bo pripravila kratki dokumentarni film, ki bi nazorno in pregledno pokazal na nekatere alternative obstoječemu ekonomskemu sistemu. Predstavitev filma in spoznanj, ki bi jih zbrali tudi v kakšnem zborniku, bi potekala jeseni, v sklopu prireditve »Radost obrata« v Pekarni.

Napotila:

Nastali film sodi v sklop projekta »Zofijin gost«. O prvi akciji lahko preberite na

http://www.zofijini.net/oko_jezernik

Dilas-Rocherieux, Yolène, Utopija ali spomin na prihodnost, Mladinska knjiga, Ljubljana 2004

Marinaleda - alternativa, ki deluje

http://www.zazdravje.net/aktualno.asp?novica=387

Scanning the Future

http://www.amazon.com/Scanning-Future-Yorick-Blumenfeld/dp/0500280452

Living Utopia (film)

Living Utopia (transkript v angleščini)

Seznam anarhistične literature

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anarchist_books (v angleščini)

Seznam anarhističnih skupnosti

http://en.wikipedia.org/wiki/Past_and_present_anarchist_communities (v angleščini)