11. 11. 2004 Ekologija

Izjava Koalicije za trajnostno ravnanje z odpadki ob predlogu Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

V »Koaliciji za trajnostno ravnanje z odpadki« (KTRO) smo ogorčeni nad Predlogom Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Ocenjujemo, da želi s to uredbo država prevzeti iniciativo in postati edini investitor izgradnje sežigalnice, ne da bi pri tem upoštevala mnenja in stališča javnosti. Ustanovitev javnega podjetja, ki bo kot izvajalec javne službe do vzpostavitve sežigalnice odpadkov vodilo vse aktivnosti pooblaščenega investitorja, pomeni, da bo nadzorsko v zvezi z zasnovo, upravnimi postopki in izvedbo država dokončno izločila mnenje in zahteve lokalnih skupnosti ter nevladnih organizacij, ki v Sloveniji že kar nekaj časa opozarjajo na drugačne strateške poglede ravnanja z odpadki.

Prioritetni načini ravnanja z odpadki v EU so drugačni od tistih, ki jih v sistemu ravnanja z odpadki predpostavlja Slovenija. V EU je jasno postavljena hierarhija načinov ravnanja z odpadki (naprej preventiva, zmanjšanje količin, opuščanje nevarnih snovi v izdelkih, potem recikliranje, predelava (vključuje tudi sežig s pridobivanjem energije), na koncu šele sežig brez pridobivanja energije in odlaganje. V »Koaliciji za trajnostno ravnanje z odpadki«, v »Forumu proti sežigalnici v Kidričevem« in »Umanoteri« smo MOPE ves čas opozarjali in oddajali pripombe na Operativni program odstranjevanja odpadkov, vendar so bili te vse po vrsti ignorirane! Ne preseneča torej, da naša opozorila in zahteve po oblikovanju sistema, ki bi v večji meri vključeval recikliranje in preventivo, niso niti v eni točki upoštevane v omenjeni Uredbi. Zato se zdaj zdi očitno, da se je predlagatelj uredbe odločil za drugačno »nevtralizacijo odpora« državljanov proti sežigalnici odpadkov v njihovem kraju, kakor se je zapisalo pripravljalcem Operativnega programa v enem od osnutkov. Ustanovitev izvajalca javne službe pomeni situacijo, ko na primer Kidričanov, ki so se proti sežigalnici odločili na referendumu z več kot 92 odstotno podporo, ali pa Trboveljčanov, nihče več ne bo spraševal za mnenje, pa tudi predlogov vladnim službam več ne bo treba zbirati! S tem niso le kršena pravila demokratičnega ravnanja ter upoštevanja državljanskih in ustavnih pravic vsakogar, temveč so v nevarnosti tudi mehanizmi zunanje kontrole, ko gre za najakutnejše probleme varstva okolja.

Zato v »Koaliciji za trajnostni razvoj ravnanja z odpadki« ocenjujemo, da pomeni potrditev omenjene Uredbe ireverzibilno korak nazaj v strategiji ravnanja z odpadki in popoln poraz civilnega dialoga.

Za KTRO
Erika Oblak, dr. Boris Vezjak
Gsm: 040-685-294
Email: koalicija_ktro@yahoo.com

Predlog Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (doc. Word)