2. 9. 2013

Subverzivni forum: Gnila Evropa in pogumno srce

»Tako kot gospodarska kriza ni začela razprave, kakšno alternativno organizacijo družbe si lahko zamišljamo za naprej, ampak je spodbudila le željo po zanikanju situacije in nadaljevanju brezobzirnega razslojevanja družbe, tudi kritika potrošništva ni prinesla drugega kot potrošništvo z novim obrazom. Pomoč revežem je le še en način, kako ohraniti kapitalizem pri življenju. Zato se je bati, da bo vloga države v prihodnosti predvsem v plačevanju preživetja brezbrižnega kapitalizma in ne njegovega omejevanja.«