7. 11. 2011 Cenzurirano

Volilni programi brez pravic živali so pomanjkljivi in škodljivi za Slovenijo

Bližajo se volitve, na katerih bomo volili poslance v državni zbor in dobili novo vlado. Prejšnji parlamentarni sklici niso kaj dosti naredili za živali. V letu 1999 je bil sicer sprejet Zakon o zaščiti živali, ki pa bolj kot živali ščiti obstoječi odnos človek-žival. To je suženjski odnos, kjer je suženj seveda žival in ki ima za posledico grozovita mučenja živali na farmah, v klavnicah, gozdovih in poskusnih laboratorijih, pri prevozih in drugje. V Sloveniji kakšnih 30 milijonov živali letno pade v klavnicah, kakšnih 100.000 pa še pod streli lovcev. Več tisoč živali trpi v barbarskih poskusih. Živalim parlament še vedno ni priznal pravic in jih tretira kot premične stvari.

Nujno je, da se ta skrajno poniževalni odnos do živali spremeni. To seveda ne bi bilo v korist samo živali, temveč tudi ljudi, saj je jasno, da slab položaj živali pomeni tudi slab položaj ljudi. Dokazov o tem je vedno več. Če ne bi bilo masovne živinoreje, ne bi bilo škodljivih podnebnih sprememb ali pa bi bile mnogo manjše, saj ima živinoreja bistveno več emisij toplogrednih plinov kot pa npr. celoten svetovni promet. Zaradi podnebnih sprememb je že umrlo na stotisoče ljudi, desetine milijone pa jih verjetno še bo. Mnogi bi živeli, če ne bi bilo živinoreje.  In če ne bi bilo potrebno pridelati toliko hrane za živali, bi bila narava bistveno manj onesnažena, pa še hrane bi bilo dovolj za vse ljudi na svetu, saj je npr. za 1 kg govedine potrebno kar 9 kg žitaric. Koliko ljudi lahko prehraniš z 1 kg mesa in koliko z 9 kg žita? In če ne bilo mesa, ne bi bilo mnogih civilizacijskih bolezni, ki vedno bolj pestijo ljudi in jim prinašajo hudo trpljenje in mučne smrti.

Živimo v 21. stoletju. Slovenija naj bi bila kulturna in civilizirana družba, pogoje za to pa naj bi po ustavi zagotavljala država. Eden glavnih državnih organov je parlament. Ta ima v rokah škarje in platno, s čimer lahko pomembno vpliva na stanje v družbi, tako v dobro kot v slabo ljudi. Parlament mora delovati za blaginjo Slovenije, torej vseh, ki so v Sloveniji.

Slovenijo sestavljajo poleg ljudi tudi živali. Tudi te so prebivalci Slovenije. Iz 72. člena ustave je razvidno, da v Sloveniji ni dovoljeno mučenje živali. Zato mora biti ena prednostnih nalog novega poslanskega sklica ureditev položaja živali. Tem je potrebno priznati njihove pravice, predvsem pravico do življenja, primernega njihovi vrsti. Do živali naj se uporabi zlato pravilo, ki pravi, da kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim in to naj postane vodilo pri sprejemanju predpisov, ki urejajo položaj živali. V dobro ne samo živali, temveč tudi ljudi, saj masovna živinoreja npr. hudo krši človekovo pravico do zdravega življenjskega okolja in do zdravja. Ali se da blaginjo ljudi doseči z morjenjem živali in uničevanjem okolja?

Klavnice, lov, cirkusi, poskusi na živalih, razstave in dirke živali ter druge zlorabe živali ne sodijo več v ta čas. Potoki krvi morajo postati preteklost. Blaginje Slovenije se brez blaginje živali ne da doseči. Zato je čas za revolucijo v našem odnosu do živali. Čas je za revolucijo tudi v politiki in parlamentu. Ta naj postane do živali prijazen in vegetarijanski. »I feel Slovenia« mora obsegati tudi živali.

Zato bi bilo potrebno izvoliti ljudi, ki bodo poskrbeli za bistveno boljši položaj živali. Seveda to ne bo v korist samo živali, temveč tudi ljudi, saj je, kot že navedeno, položaj ljudi usodno povezan s položajem živali. V korist vseh nas bi zato morale stranke svoje volilne programe bistveno bolj usmeriti v zaščito živali. Izostanek prave zaščite živali iz volilnih programov ima lahko hude negativne posledice ne samo za živali, temveč tudi za tiste, ki bodo takšne volilne programe na volitvah podprli. Kajti nadaljnje podpiranje množične živinoreje bo prineslo ljudem še hujše posledice.

Vedno več se govori o samooskrbi Slovenije, do katere lahko pridemo le tako, da se finančno bolj podpira tudi sadjarstvo, zelenjadarstvo in pridelava žit za hrano ljudi, ne pa več reja živali. Takšno kmetijsko politiko bi morala podpreti nova vlada.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:

Stanko Valpatič,

predsednik in

Vlado Began,

varuh pravic živali pri društvu