26. 2. 2013 Cenzurirano

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora

Izjava za javnost, 25. 2. 2013

Iniciativa Mestni zbor je danes, 25. februarja 2013, v Kinu Udarnik pripravila tiskovno konferenco z naslovom Samoorganiziranje krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Na njej smo širšo javnost pozvali k udeležbi na četrtnih zborih, ki jih pripravljamo po vsem Mariboru. Prvi bo že 28. februarja ob 17h v MČ Nova vas, v prostorih krajevne skupnosti.

Za organizacijo takšnih četrtnih in krajevnih zborov smo se na Iniciativi mestni zbor odločili iz več razlogov. Menimo, da morajo mariborskim vstajam in različnim akcijam ljudske nepokorščine po vsej Sloveniji slediti tudi novi, ustvarjalni in dolgoročni koraki razvoja, s katerimi bomo spreminjali naše ulice, četrti, krajevne skupnosti, mesta, državo in navsezadnje tudi svet. Prepričani smo, da smo ljudje prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa različni mestni svetniki in poslanci, ki jim je malo mar za naše želje in potrebe.

S temi zbori želimo tudi za vekomaj onemogočiti samovoljo oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij! Tako menimo, da ne potrebujemo samovoljne mestne in druge svete, ampak samoorganizirane zbore angažiranih prebivalk in prebivalcev, ki bodo vzpostavili samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor ter s svojim političnim delovanjem neposredno vplivali na razvoj in prihodnost svojega – našega – mesta.

Mestni zbori, oziroma četrtne in krajevne skupščine, bodo služile kot platforma javne debate, s časoma pa prej kot ne tudi kot orodje lokalne samouprave, v smislu razporejanja sredstev iz občinskega proračuna v lokalnem prostoru, ter soodločanja o željah in potrebah krajanov. Ugotovili smo namreč, da v našem mestu dejansko ni ustreznega orodja, s katerim bi občini sporočili želje in potrebe skupnosti. Njihov namen je tudi vzpostavitev orodja ljudske moči, s katerim bi lahko vršili pritisk in nadzor nad različnimi mestnimi svetniki, če le-ti ne bi delovali v naših najboljših interesih. Četrtni zbori bi bili tako politično orodje, vendar ne v smislu strankarske politike, marveč v smislu človeške solidarnosti, ljudske volje in moči skupnosti.

Na tiskovni konferenci so Aljoša Peternel, Marta Gregorčič, Jernej Osim, Petra Jurič, Renato Flis, Jure Gojič, Matic Primc in Matej Zonta predstavili našo vizijo, ki izhaja iz dolgoletnega proučevanja in aktivnega udejstvovanja pri različnih delujočih alternativah družbene (samo)organizacije. Peternel je povedal, da je: “iniciativa nastala po mariborskih vstajah, saj smo ljudje čutili, da moramo nakopičeno energijo protestov spremeniti v konkretno, pozitivno družbeno akcijo.” Gregorčičeva je poudarila, da: “tovrstne iniciative lahko začnejo le občani sami, saj ne bo noben politik tega naredil namesto njih, če bodo le čakali doma.” Osim in Juričeva sta predstavila principe delovanja, ki smo jih na iniciativi izdali v obliki manjše knjižice, ki jo delimo po mestu. Poudarila sta tudi pomen neverbalne komunikacije na zborih, ki jo vršimo z ročnimi znaki. Gojič je povedal: “Cilj mestnih zborov je identifikacija problemov v lokalnem okolju, ter njihova odprava s skupinskim delovanjem. Ljudi želimo politično aktivirati, saj lahko le na ta način družbo obrnemo na bolje. tako nam vsaj kažejo dosedanje izkušnje,” Flis pa ga je nadgradil z osebno izkušnjo. Povedal je, da: “Sem se naveličal čakati v svoji sobi, ter prevzel funkcijo moderatorja skupščine. Tam želim poskrbeti za smotrno, civilizirano debato, s časom pa upam, da bodo ljudje mojo funkcijo sami prevzeli, jaz pa se bom teh zborov udeleževal le kot občan.” Primc, ki je podal analizo stanja, je ugotovil, da: “Občinarje očitno mnenje občanov ne zanima, saj slednji nimajo v rokah nobenega orodja, s katerim bi ga lahko podali. To pa želimo spremeniti z ustanovitvijo četrtnih zborov.” Zonta pa je na koncu povedal, da: “tovrstna organizacija ni v svetu nič novega, saj obstajajo pokrajine velikosti Slovenije, ki so organizirane po teh principih. Ne le to – celo v najbolj razvitih mestih Evrope – Parizu, Rimu, Berlinu in Londonu – najdemo četrti, večje od Maribora, kjer prebivalci sami razpolagajo s proračunskimi sredstvi.” Na koncu So udeleženci zbora še poudarili svojo zvezanost ciljem protestov, ki še niso bili realizirani. Zonta je povedal: “cilj protestov je odstop celotnega mestnega sveta, ta pa še ni bil uresničen. Prav tako ne razumemo, kako lahko mestni svetniki nelegitimno in komaj legalno sprejemajo proračun.”

Udeleženke in udeleženci so sicer znotraj Iniciative mestni zbor razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Cilj prve so realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi, kot tudi priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi. Cilji druge so bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe, ter na analizo trenutnega stanja. In dosedanje izsledke, kot tudi akcije obeh skupin, želimo na tiskovni konferenci tudi predstaviti.

Iniciativa mestni zbor je skupina podobno mislečih, politično angažiranih posameznikov, društev, skupin in drugih podobnih organizacij, ki želi soustvariti in predvsem omogočiti izgradnjo nekega boljšega Maribora, preko tega pa tudi države. Navkljub temu, da je skupina močno politična, pa nima nobenih strankarskih ambicij in ne nudi podpore tudi nobenemu od županskih kandidatov. Želimo delovati od spodaj navzgor, saj menimo, da lahko le na tak način dosežemo trajne pozitivne politične spremembe.

Za več informacij o delovanju Iniciative mestni zbor, se obrnite na:

e-mail: info@imz-maribor.org, tel.: 040552199 (Aljoša Peternel) ali pa www.imz-maribor.org